Att bli nollklassad innebär bland annat att sjukpenning inte kan betalas ut. Arkivbild.
Att bli nollklassad innebär bland annat att sjukpenning inte kan betalas ut. Arkivbild.

Beslut om att bli "nollklassad" kan få stora konsekvenser för personers ekonomi. Nu visar en granskning att Försäkringskassan kan bli bättre på att fatta beslut i sådana ärenden.

Att bli nollklassad innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) fastställs till noll kronor. Följden blir bland annat att sjukpenning inte kan betalas ut och att föräldrapenning bara kan betalas ut på grundnivå. Att bli nollklassad är vanligast bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden; många är yngre eller födda utomlands.

Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) borde Försäkringskassan prioritera beslut om SGI högre. Brister finns bland annat när det gäller hur väl besluten motiveras och i handläggarnas kompetensutveckling.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset