Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Att flera svenska kommuner ändå låtit barn bo med den de är gifta med har tidigare väckt kritik. Arkivbild.
Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Att flera svenska kommuner ändå låtit barn bo med den de är gifta med har tidigare väckt kritik. Arkivbild.
Samhälle TT

Under flyktingkrisen placerade kommuner minderåriga gifta flickor med deras vuxna makar.

Inget barn ska betraktas eller behandlas som gift, slår barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér nu fast.

I den stora flyktingströmmen till Sverige hösten 2015 kom fler gifta asylsökande barn till Sverige än tidigare. När Migrationsverket granskade saken hittade man 132 barn som kommit till Sverige som gifta. Barnen fanns i 80 kommuner och hade i de flesta fall placerats med sina vuxna makar – trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag.

Mörkertalet bedömdes samtidigt vara stort.

Går miste

I en ny granskning från Socialstyrelsen visar det sig att kommunernas kunskaper kring frågan brister. Något som kan innebära att barnet går miste om exempelvis bostad och utbildning.

Allt detta som ensamkommande barn faktiskt erbjuds under sin asyltid – det måste komma även de här flickorna till del, säger Åsa Regnér (S).

Rapporten visar också att barnets situation ofta är komplex. De flesta har egna barn, vilket innebär att socialtjänsten måste ta hänsyn till bägges behov.

Efter granskningen ser Socialstyrelsen sig tvungen att understryka att gifta barn som kommer till Sverige ska handläggas enligt samma regelverk som alla andra barn. Det kan handla om att man, likt många andra ensamkommande, placeras på exempelvis ett HVB-hem. Socialstyrelsen påpekar också vikten av att socialtjänsten "samtalar med barnet".

TT: Ska saker som dessa behöva påpekas?

En flicka som kommer i den här situationen har ofta svårt att lita på vuxna runtomkring eller myndighetspersoner, och man behöver vara väldigt kunnig och kunna skapa tillit så att hon verkligen förstår att det här utbudet är till för mig, säger Åsa Regnér.

Totalförbud?

Regeringen har under året låtit snabbutreda om barnäktenskap helt ska förbjudas i Sverige. I dag finns en ventil i lagen som gör det möjligt att godkänna barnäktenskap som ingåtts utomlands, då ingen av makarna hade anknytning till Sverige. Nästa vecka presenteras förslaget.

Uppdraget är att föreslå ytterligare skärpningar när det gäller barnäktenskap i Sverige. Skälet till att vi gör det är att vi vill inte att barn ska vara gifta i Sverige, säger Åsa Regnér.
Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Att flera svenska kommuner ändå låtit barn bo med den de är gifta med har tidigare väckt kritik. Arkivbild.
Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Att flera svenska kommuner ändå låtit barn bo med den de är gifta med har tidigare väckt kritik. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset