Erik Bromander, tidigare statssekreterare åt infrastrukturminister Anna Johansson, frågas ut av riksdagens konstitutionsutskott.
Erik Bromander, tidigare statssekreterare åt infrastrukturminister Anna Johansson, frågas ut av riksdagens konstitutionsutskott.

Den tidigare statssekreteraren Erik Bromander medger att han hade kunnat göra mer för att informera om säkerhetsriskerna kopplade till Transportstyrelsens it-skandal.

Erik Bromander, tidigare statssekreterare under den socialdemokratiska infrastrukturministern Anna Johansson och en av nyckelpersonerna i it-skandalen på Transportstyrelsen, frågades på torsdagen ut av Riksdagens konstitutionsutskott angående sin inblandning i skandalen.

Vid utfrågningen konstaterade Bromander att han kunde ha gjort mer för att informera Anna Johansson om att det fanns säkerhetsrisker kopplade till att outsourca Transportstyrelsens it-drift. Information han själv ska ha nåtts av i februari 2016, och som trots detta inte nådde hans chef Anna Johansson förrän i januari 2017.

– Uppenbarligen har jag inte gjort tillräckligt för att försäkra mig om att hon nåddes av informationen, säger Bromander vid KU-utfrågningen.

LÄS MER: Rapport: Eftersatt säkerhetsarbete låg bakom IT-skandalen

Trots att Bromander träffat Johansson vid upprepade tillfällen under året har säkerhetsriskerna inte kommit upp på bordet vid något tillfälle. Enligt Bromander beror de på att de hade mycket annat att diskutera.

– Johansson hade en mycket stor portfölj. Vi hade diskussioner i många olika ärenden. För mig räcker det med att konstatera att jag inte gjort tillräckligt, sade han under utfrågningen.

Maria Ågren, tidigare generaldirektör på Transportstyrelsen, har vid en KU-utfrågning tidigare i år hävdat att Erik Bromander upplysts om att hon fattat beslut om att göra avsteg från flera lagar – beslut som senare gjorde att regeringen valde att ge henne sparken. Bromander menar dock att så inte är fallet.

– Jag har inte fått information om att Maria Ågren ska ha fattat beslut om att bryta mot lagar, säger han under utfrågningen.

KU-utfrågningarna av personer inblandade i IT-skandalen kommer att fortsätta april ut, och en färdig granskning ska presenteras i juni.

LÄS MER: Ågren: Regeringen pressade Transportstyrelsen

IT-skandalen på Transportstyrelsen

I april 2015 fick IBM i uppdrag att ta över Transportstyrelsens IT-drift, vilket innebar att känsliga uppgifter om bland annat vägar, flygplatser, hamnar och fordon i Sverige blev tillgängliga förtekniker på IBM i östra Europa.

Vid flera tillfällen under samma år beslutade Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren att avsteg kunde göras från lagar som finns för att skydda känsliga uppgifter, så som säkerhetsskyddslagen, personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Under sommaren inledde Säpo en kontroll av den planerade nya IT-driften.

I januari 2016 påbörjades en förundersökning mot Ågren eftersom hon tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter.

Januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för myndigheten, kännedom om problemen, enligt dem själva. Samma månad får Maria Ågren sparken med motiveringen att ”regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska skötas”.

Ett år senare inleder konsttutionsutskottet sina utfrågningar. Däremellan har två statsråd, Anders Ygeman och Anna Johansson, lämnat regeringen efter misstroendeförklaringar från alliansen, kopplade till it-skandalen.

I februari 2018 presenterar Thomas Bull, justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen, en rapport där det framkommer att eftersatt säkerhetsarbete och otillräcklig samordning låg till grund för skandalen.

Källa: TT, Transportstyrelsen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset