Högt över Bulgariens huvudstad Sofia tronar berget Vitosja – 2|290 meter högt.
Högt över Bulgariens huvudstad Sofia tronar berget Vitosja – 2|290 meter högt.
EU Sofia, TT:s korrespondent

Fattigdom, brottslighet och korruption tenderar att dominera när Bulgarien omnämns i EU. Boyko Borissovs regering hoppas ändå få visa upp en annan sida under vårens ordförandeskap – och samtidigt flytta sig närmare unionens centrum.

Med säckpipor, sång och traditionell dans försöker Bulgarien visa upp sitt allra gladaste ansikte när hela EU-kommissionen är på besök för officiell invigning av den lilla Balkanstatens första runda som ordförandeland i EU.

Premiärminister Boyko Borissov öser lovord över unionen.

EU är det bästa som har hänt Europa, säger den 58-årige förre livvakten när han och hans regering tar emot TT och andra influgna EU-korrespondenter i regeringshögkvarteret i Sofia.
Jag minns hur Tjeckien, Slovakien och Rumänien såg ut förr. Vi hade bananer bara till jul, och då bara tre per hushåll. Och i Bulgarien sålde ingen Coca-Cola, endast i särskilda butiker till regeringsmedlemmar. Våra länder har aldrig sett en bättre utveckling än den som har varit sedan EU-inträdet, hävdar Borissov.

Stort stöd för EU

Bland invånarna märks visserligen en viss skepsis.

Allmänheten har svårt att förstå hur EU-samarbetet fungerar. Man hör ofta: "vi har varit med i tio år och är fortfarande fattigast", berättar korruptionsforskaren Antonij Galabov.

Samtidigt konstaterar han att landet ändå har gjort stora framsteg under senare år, framför allt där EU har inflytande över politiken. Att korruption och utveckling står och stampar på andra områden har blivit en fördel för synen på Bryssel.

Mätningar visar nu att tilltron är större till EU:s institutioner än till de nationella.

I den senaste stora EU-opinionsundersökningen – Eurobarometern – från i höstas är det bara i Litauen som folk har större tilltro till EU än i Bulgarien. Och bara irländarna är mer positiva till EU överlag än bulgarerna.

Den egna regeringen och administrationen är dock långt ifrån lika omtyckt. När ordförandeskapet invigdes i torsdags pågick samtidigt en rad demonstrationer i Sofia, bland annat mot utbyggnaden av skidorten Bansko i ett känsligt naturområde.

Schengen och euron

Regeringen hoppas för sin del under vårens ordförandeskap kunna ta rejäla steg mot EU:s hjärta. Dels handlar det om medlemskap i Schengen-samarbetet – något som landet anser att man borde ha fått för länge sedan.

Vi har inte behandlats rättvist. Samtidigt har vi visat att vi har skyddat EU:s yttre gränser – ibland till och med bättre än vissa av de länder som redan är med, säger den särskilda ordförandeskapsministern Liljana Pavlova med en god dos syrlighet.

Dels handlar det om euron, som bulgarerna känner sig allt mer redo för att anta som valuta.

Vi har gjort våra hemläxor. Våra finanser är stabila. Vi har tillväxt och låg arbetslöshet. Vi är redo att kliva in i eurons väntrum, säger premiärminister Borissov.

Och får EU-kommissionen råda så är det tummen upp för båda medlemskapen.

Ni kan lita på oss. Er plats är i Europa. Er plats är i Schengen och er plats är i euron. Kommissionen kommer att stå på Bulgariens sida, sade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker vid ordförandeskapets formella invigning.
Högt över Bulgariens huvudstad Sofia tronar berget Vitosja – 2 290 meter högt.
Högt över Bulgariens huvudstad Sofia tronar berget Vitosja – 2 290 meter högt.
Bulgariens premiärminister Boyko Borissov kommer att stå i centrum för mycket av EU-arbetet under våren.
Bulgariens premiärminister Boyko Borissov kommer att stå i centrum för mycket av EU-arbetet under våren.
Liljana Pavlova är den bulgariska regeringens särskilda minister för ordförandeskapet i EU under våren 2018.
Liljana Pavlova är den bulgariska regeringens särskilda minister för ordförandeskapet i EU under våren 2018.
Med säckpipor, sång och traditionell dans vill Bulgarien visa upp sin vackraste sida under vårens ordförandeskap i EU.
Med säckpipor, sång och traditionell dans vill Bulgarien visa upp sin vackraste sida under vårens ordförandeskap i EU.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset