På sista tiden har många nya cancermediciner som lurar immunförsvaret lanserats. Tricket är att få immunförsvaret att attackera cancercellerna, ungefär som ett virus eller en bakterie. På bilden en cancercell i livmoderhalsen som är på väg att dela sig.
På sista tiden har många nya cancermediciner som lurar immunförsvaret lanserats. Tricket är att få immunförsvaret att attackera cancercellerna, ungefär som ett virus eller en bakterie. På bilden en cancercell i livmoderhalsen som är på väg att dela sig.

Överlevnaden inom flera svårbehandlade cancersjukdomar ökar med immunläkemedel. Åtminstone om man ska tro de studier som presenterats under den pågående cancerkongressen ESMO i Köpenhamn.

Vid så kallad immunterapi gäller det att få patientens eget immunförsvar att attackera cancercellerna. Utmaningen är att lura immunförsvaret att uppfatta cancercellerna som "främmande", ungefär som ett virus eller en bakterie.

Under söndagen presenterades resultat vid kongressen som visar att överlevnaden i icke-småcellig lungcancer, den vanligaste typen av lungcancer, förbättras med immunterapiläkemedlet atezolizumab, jämfört med cellgifter. I den aktuella studien ökade medianöverlevnaden med drygt fyra månader, från 9,6 till 13,8 månader, för de som fick atezolizumab.

En annan studie, som även publicerades i New England Journal of Medicine, visar att överlevnaden vid återfall i huvud-hals-cancer mer än fördubblas med hjälp av substansen nivolumab. Detta är normalt en mycket svårbehandlad patientgrupp där den förväntade överlevnaden är mindre än sex månader.

I den aktuella studien ingick 361 patienter var av 240 fick nivolumab, medan resten fick en av tre olika cellgiftsbehandlingar istället. Ett år senare levde 36 procent av dem som fått nivolumab, medan bara 17 procent fortfarande levde bland de som hade behandlats med cellgifter.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset