Charterbolagen som anmäls mest
Charterbolagen som anmäls mest

Svenskarna är mitt uppe i att boka sina resor inför sommaren. Men det är inte alla som får uppleva sin drömsemester. Under 2012 ökade antalet anmälningar mot resebolagen till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Enligt de siffror som Metro har fått ta del av är det endast en lite del av anmälningarna till ARN som riktas direkt mot charterbolagen. I stället riktas de flesta anmälningarna mot flygbolagen.

Av charterbolagen är det Fritidsresor och Ving som det klagas mest på. De är även de två största charterbolagen so, tillsammans har cirka 50 procent av den svenska chartermarknaden.

– De flesta har klagomål gällande boendet. Och det kan innefatta allt från störningar till fel utsikt, säger Stefan Larsson, jurist på ARN.

Under 2012 fälldes Ving av ARN vid 21 tillfällen. Fritidsresor blev under samma år endast fällda vid sex tillfällen. Statistiken även att det är väldigt få konsumenter får rätt mot charterbolagen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset