REPLIK: Aida Hadzialic (S) skriver i Metro (18/2) om att ge alla yrkesprogram behörighet för vidare studier. Annars skulle vi enligt Hadzialic lura våra unga på valfriheten. Men det är ju precis det omvända. Att göra gymnasieskolan obligatorisk och tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet är ett tankefel. Alla människor vill inte och kan inte bli akademiker. Sverige skulle bli det enda land i hela världen med krav på att alla ska bli universitetskompetenta.

Vi behöver istället uppvärdera yrkesutbildningarna och bygga ut lärlingssystemen. I Tyskland och Österrike bedrivs den gymnasiala yrkesutbildningen som lärlingsutbildning. Ska man bli bilmekaniker lär man sig yrket på en riktig bilverkstad. Ungdomsarbetslösheten är lägre i länder med utbyggda lärlingssystem eftersom trösklarna till arbetsmarknaden är lägre. Alltför många elever hoppar av gymnasiet på grund av de teoretiska kraven. Att lagstifta om att de ska bli akademiker är inte rätt väg framåt.

Vi vill att varje elev får utvecklas efter sin förutsättning och förmåga. Alternativen ska vara många och alla ska naturligtvis kunna läsa in högskolebehörighet senare i livet. I ett liberalt Sverige utgår vi ifrån att människor är olika. Därför behöver vi ett skolsystem som tar sin utgångspunkt i just det.

Christer Nylander (FP)

Utbildningspolitisk talesperson, vice ordförande i utbildningsutskottet

LÄS MER: Alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

LÄS MER: Björklunds plan fungerade inte

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset