Den nya presidenten kommer med största sannolikhet att vara världens mäktigaste person.
Den nya presidenten kommer med största sannolikhet att vara världens mäktigaste person.

Även om USA är långt borta har USA:s nästa president stor makt. Presidentens beslut kan komma att påverka även Sverige.

Den 8 november kommer USA:s nya president att väljas, och om inget otroligt oväntat händer kommer den nya presidenten heta Hillary Clinton eller Donald Trump. Den nya presidenten kommer med största sannolikhet att vara världens mäktigaste person, med makt över världens rikaste ekonomi, världens största militär och världens största kärnvapenarsenal.

USA:s president har flera stora roller. Bland annat är det USA:s president som signerar ny lagstiftning och har makt att använda sin vetorätt gentemot lagstiftning hen motsätter sig. Presidenten är också den som leder USA:s militär, den som utser till exempel USA:s regering och ambassadörer samt den som nomimerar federala domare. Det är dock inte presidenten som stiftar USA:s lagar – det ansvaret har senaten och representanthuset, USA:s kongress. Men val USA:s nästa president kan komma att göra kan förändra på USA och världen radikalt.

► LÄS MER: Ken Bone: Jag bad faktiskt inte om att bli internetkändis

 

 

Det är presidenten som i praktiken beslutar om USA ska gå ut i krig

Det är formellt sett USA:s kongress som måste förklara krig, men presidenten kan självständigt beordra truppförflyttningar och är i regel den som tar initiativet till att förklara krig. Trump har i uttalanden försökt ge intrycket av att han vill att USA ska bedriva krig utomlands i en mindre grad än tidigare, men har samtidigt lovat att ha en "oberäknelig" utrikespolitik. Hillary Clinton anses däremot vara mer av "en hök", med större intresse av att USA för en aktiv utrikespolitik.
 

Det är presidenten som förhandlar avtal med andra länder

Det är USA:s president som i USA:s namn kan ingå avtal med andra länder, så länge dessa röstas igenom av senaten med två tredjedelars majoritet. Donald Trump i synnerhet har skrytit mycket om sin förhandlingsförmåga, och har lovat att bland annat förhandla om diverse handelsavtal. Det är någonting som kan ha stor påverkan på världsekonomin.

► LÄS MER: Hur en tecknad groda blev en av det amerikanska valets stora frågor

 

 

Det är presidenten som utser nya domare i USA:s högsta domstol

USA:s högsta domstol är den instans som kan ogiltigförklara beslut som tas av kongressen och presidenten och är också den instans som tar upp tvister mellan olika delstater. Just nu är en plats i domstolen vakant efter att domaren Antonin Scalia avled i februari i år. Domaren utses på livstid och tre av de nuvarande åtta domarna är närmare eller över 80 år, vilket kan betyda att fler kan komma att behöva ersättas under nästa mandatperiod.

USA:s högsta domstol är väldigt politiserad, och presidenten försöker i regel att utse domare som väljer att fatta beslut i den riktning presidenten vill att landet ska gå i. Donald Trump har till exempel lovat att nominera domare som kommer begränsa rätten till abort och upprätthålla rätten till att bära vapen, medan Hillary Clinton förmodligen kommer att nominera domare som kommer bidra till det motsatta.

► LÄS MER: Quiz: Så skulle du ha röstat i det amerikanska presidentvalet

 
 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset