Två skandinaviska huvudstäder där läget för cyklister är väldigt annorlunda.
Två skandinaviska huvudstäder där läget för cyklister är väldigt annorlunda.

Köpenhamn lyfts alltid upp som en av världens bästa cykelstäder, men i huvudstaden på andra sidan sundet upplever många att situationen blir alltmer kaosartad.

Två skandinaviska huvudstäder med likvärdig befolkningsmängd. Köpenhamn anses vara världens bästa stad att cykla i, men i Stockholm är missnöjet stort bland både cyklisterna själva och de som stör sig på dem. Varför är det så?

– Köpenhamn är förebilden på många sätt. Där har man prioriterat cykling väldigt tydligt i budget och investeringar. De har en prioriterad plats i stadsrummet, säger Lars Strömgren som är ordförande i organisationen Cykelfrämjandet.

LÄS MER: Stockholm kan få världens längsta cykeltunnel – under staden

Köpenhamn har flera gånger röstats fram till världens bästa cykelstad, baserat bland annat på investeringar och innovationer inom cykelinfrastruktur. 2014 fick staden priset för "Euopean green capital" av Europakommissionen, bland annat på grund av investeringarna i cykelinfrastruktur.

"När man pratar om Köpenhamn tänker man på cykling, det är svårt att inte göra kopplingen", sa Karl Falkenberg, Generaldirektör på Europakommissionens miljögrupp om utnämnandet.

"Köpenhamn har nått stora framgångar inom cyklingen, på transportsidan."

Även cykelindexet Copenhagenize och den Internationella cykelunionen benämner Köpenhamn som världens cykelvänligaste stad.

Lars Strömgren tror att cyklister i Stockholm inte känner sig prioriterade, och att det är en stor anledning till att det inte fungerar lika väl här.

– Trafik handlar naturligtvis om ömsesidig respekt av regler och medtrafikanter. Men mycket handlar om att cykelinfrastrukturen ibland försvinner helt eller går rätt ut i bilvägen, och helt plötsligt blir den kombinerad med gångtrafik.

Men det satsar mycket på cykling i Stockholm, menar Anders Torelius, pressansvarig för Trafikkontoret i Stockholm.

– Det gamla cykelnätet är egentligen bara är 10-12 år gammalt och det är redan omodernt. Så fort har utvecklingen gått. Vi förstår att folk vill att det ska gå mycket fortare, men vi gör vad vi kan med de pengar vi har att försöka förbättra hela tiden.

LÄS MER: Polisen: Så får du tillbaka din stulna cykel

I Köpenhamn har man nu främst problem med flaskhalsar i stadens inlopp, men man är glad över satsningarna, säger Klaus Bondam, VD på Danish cyclist federation.

 

– Det har länge funnits en politisk hängivelse att skapa en effektiv och säker infrastruktur för cyklister, säger han, och nämner de många separerade och stängselförsedda cykellederna och broarna som finns i staden.

– Människor måste kunna känna sig säkra när de cyklar, annars är det väldigt få som vill cykla.

LÄS MER: Han jobbar sex månader om året – och cyklar resten

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset