Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tycker att Sverige likt Storbritannien ska rösta om EU.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tycker att Sverige likt Storbritannien ska rösta om EU.

Byråkrater i Bryssel har fått ett alldeles för stort inflytande över svensk politik. Därför bör Sverige följa Storbritannien och hålla en folkomröstning om fortsatt medlemskap i EU, skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

I dag den 23:e juni är det valdag i Storbritannien, möjligen den viktigaste dagen på länge. Det brittiska folket ska då ta ställning till huruvida deras land ska fortsätta att vara en medlem av Europeiska unionen eller om de ska lämna. Valet kan på intet sätt ses som en isolerad händelse, runt om i Europa växer missnöjet mot det som har kommit att utvecklas till dagens politiska och överstatliga union.

Enligt en nyligen presenterad opinionsundersökning från Ipsos anser en majoritet av svenskarna att EU-samarbetet går åt fel håll. Även enskilda undersökningar under våren och försommaren har visat att det generella stödet för ett svenskt medlemskap, som länge har varit starkt, sjunker. På en europeisk nivå finns det likaså ett växande missnöje.

►LÄS MER: Det här är brexit – på 2 minuter

I början av maj detta år genomfördes en undersökning som baserades på sex tusen svarande, fördelat på nio av de största medlemsländerna. Utfallet visade att nästan hälften av medborgarna vill att det egna landet ska hålla en folkomröstning om ett fortsatt EU-medlemskap.

Detta är således mycket mer än en folkomröstning i Storbritannien. Det kan vara startskottet på en dominoeffekt som får fler länder att följa Storbritanniens exempel.

Min övertygelse är att denna reaktion baseras på den långsiktiga maktförflyttning som skett från folket i de enskilda länderna till Bryssel. Detta har lett till att byråkrater från Bryssel har fått ett alldeles för stort inflytande över svensk politik. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en översyn av hur EU påverkar det lokala samhället. Enligt dem uppgår nu antalet beslut som fattas i kommuner och landsting som direkt påverkas av EU till hela 60 respektive 50 procent. Även på nationell nivå behandlas i riksdagen i dag en mängd frågor som på olika sätt påverkas direkt eller indirekt av EU. Lagar stiftade på EU-nivå står till och med över våra egna lagar.

Att denna reaktion kommer just nu i anslutning till folkomröstningen handlar till stor del om att medlemskapet i EU länge varit en icke-fråga. En fråga som förutom i samband med EU-valen vart femte år knappt alls har diskuterats. Nu har dock frågan väckts och Storbritannien har visat att ett medlemskap inte behöver vara för evigt.

►LÄS MER: Experter: Brexit kan inspirera svenskar att vilja lämna EU

I riksdagens kammare frågade jag nyligen Stefan Löfven om han avser att, liksom premiärminister David Cameron, kräva en omförhandling av Sveriges medlemsvillkor. Svaret var tydligt: nej.

Min inställning är att Sverige bör följa Storbritannien och först kräva en omförhandling för att därefter hålla en folkomröstning om fortsatt medlemskap. Den europeiska union som Sverige röstade för vid inträdet var mer eller mindre en frihandelsunion, inte det överstatliga monsterbygge som det kommit att bli.

I dag tar Storbritannien ställning till ett fortsatt medlemskap i den europeiska unionen. Ifrågasättandet av EU som institution kan vara början på en större debatt om alla nationers eget självbestämmande. Oavsett utfall är folkomröstningen i sig en vinst.

Jimmie Åkesson

Partiledare (SD)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt