Den 17 december presenteras en översyn av körkortsutbildningen.
Den 17 december presenteras en översyn av körkortsutbildningen.

Körkortselever presterar allt sämre på teoriprovet. Det är också en av anledningarna till att Trafikverket och Transportstyrelsen under året har gjort en översyn av hela körkortsutbildningen. I december presenteras förslag på förändringar.

52 av 65. Så många rätt måste man som körkortselev ha för att bli godkänd på teoriprovet. Allt färre klarar detta och underkänns på provet, och det är en trend som Trafik­verket sett under flera år. Förra året klarade 64,7 procent av kvinnorna och 55,9 av männen teoriprovet på första försöket och året innan var motsvarande siffror 66,7 procent respektive 59,5 procent.

Förutom att det blir dyrare för körkortseleverna leder fler omprov också till att det blir svårare för alla att få tider för att göra provet. För att kunna bryta den negativa trenden och göra andra förbättringar har Trafik­verket och Transportstyrelsen i år gjort en översyn av hela körkortsutbildningen.

LÄS MER: Därför väljer fler att ta körkort med automatväxel

– När översynen är klar i mitten av december presenteras flera förslag till förändringar. De handlar bland annat om att det i förarutbildningen måste finnas ett större fokus på att lära för livet och bli en trafiksäker förare, snarare än att bara klara provet, säger Kristina Hagberg, resultatenhetschef på Trafikverket förarprov.

Men vad är då anledningen till att allt fler kuggar på ett prov som faktiskt inte har blivit svårare?

– Enligt en studie som gjordes av Statens väg- och transportforsknings­institut (VTI) på uppdrag av Trafikverket 2016 beror det på att många körkortselever har en övertro på sin egen förmåga. Många upplevde provet som svårare än vad de hade räknat med, säger Kristina Hagberg.

Studien visade även att många ser provet som ett test och att de utgår från att chansen är stor att de ska klara provet. Andra orsaker var bland annat brist på förberedelse och att det saknades översatt utbildningsmaterial.

När översynen är klar kommer man den 17 december att presentera förslag på förändringar. När dessa ska börja gälla är ännu inte klart.

LÄS MER: Trafikläraren: Därför är det en fördel att ta körkort på vintern

Teoriprovet – svårare än många tror

• Teoriprovet och upp­körningen för personbil är ett sammanhållet prov. Man bokar tid för proven vid samma tillfälle. Teoriprovet görs först och även om provet blir underkänt gör man sedan körprovet.

• Under 2017 klarade 64,7 procent av kvinnorna och 55,9 av männen teori­provet för personbil på första för­söket. Motsvarande siffra för körprovet är 56,1 procent 52,7 procent.

• 18-åringar är den grupp som har högst andel ­godkända teoriprov för att ta körkort.

Källa: Trafikverket

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset