Utbildning, livsvillkor och levnadsförhållanden går hand i hand och avgör hur länge vi lever i olika delar av landet.
Utbildning, livsvillkor och levnadsförhållanden går hand i hand och avgör hur länge vi lever i olika delar av landet.

Det finns stora skillnader i hur länge vi lever i olika delar av landet, framför allt mellan norr och söder. I Hallands och Kronobergs län lever man som allra längst.

Medellivslängden bland svenska män och kvinnor fortsätter att öka. Ökningen är fortfarande större för män än för kvinnor. Under de senaste fem åren var ökningen ett år för män och 0,6 år för kvinnor, jämfört med den föregående femårsperioden. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Den förväntade medellivslängden kan ses som ett övergripande mått på befolkningens hälsa och uttrycker det antal år som i genomsnitt återstår att leva för en person.

Förra året var detta mått 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män, enligt SCB.

Men vi lever olika länge i olika landsändar. Generellt sett lever man längre i de södra landskapen, jämfört med de norra.

Utbildning

I Halland är medellivslängden 84,7 år för kvinnor. I Västernorrland, däremot, förväntas kvinnor leva drygt två år kortare tid. Männen lever som längst i Kronoberg (81,09), medan medellivslängden i Norrbotten "bara" är 78,53 år, en skillnad på 2,56 år.

Men varför lever vi olika länge i olika delar av landet?

– Väldigt mycket kokar ner till skillnader i utbildningsnivå och det finns, eller har åtminstone funnits, ganska stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika regioner, säger Bo Burström, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet i Solna.

Men därmed inte sagt att det är utbildningen i sig som förklarar skillnaderna.

– Många av de här sakerna tenderar att bilda kluster. Om man har låg utbildning så har man oftare sämre jobb med lägre inkomst och sämre levnadsvanor och sämre livsvillkor.

Fattiga och rika

TT: Men varför hamnar just Norrbotten lägst för männen?

– Arbetsförhållandena och därmed kraven på utbildning skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Kraven är mycket högre i en storstad. Jag är själv från Arvidsjaur, men jag har å andra sidan flyttat, säger Bo Burström.

Den förväntade medellivslängden kan också skilja sig kraftigt åt inom ett och samma län. I Stockholms län skiljer den hela 6,8 år mellan Danderyd och länets social mest utsatta områden, visar Bo Burströms forskning.

– Det är ganska mycket. När Öst- och Västtyskland gick samman var skillnaden fem år ungefär, till östs nackdel, säger Bo Burström.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset