Det senaste åren har andelen koldioxid i Sverige minskat.
Det senaste åren har andelen koldioxid i Sverige minskat.

Koldioxidutsläppen har under de senaste åren minskat allt mer. Enligt statistik och uppgifter från Naturvårdsverket, som har mätt andelen koldioxid i luften i Sverige sedan 1990, rör vi oss mot en mer miljömedveten framtid.

Under de senaste åren har andelen koldioxidekvivalenter i den svenska atmosfären blivit mindre. Detta enligt Naturvårdsverkets statistik. Under hela 2013 släppte Sverige totalt ut 55,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 2,7 procent jämfört med 2012.

Sedan 1990 visar trenden på minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige.

– Utsläppen som görs av fordon minskar framför allt, men vi ser också mindre utsläpp från industrierna, jordbruket och avfallen, säger Hanna Brolinsson, handläggare för växtgasutsläpp hos Naturvårdsverket.

Att det minskar mest från fordonens utsläpp anses som något positivt eftersom fordonstrafiken står för en tredjedel av det totala koldioxidutsläppet. 

►LÄS MER: Fakta: EU-ländernas utsläpp av växthusgaser

Förklaringen till minskningen har flera orsaker. Bland annat har bilarna blivit allt mer miljöanpassade.

– När det gäller transportsektorn så kan vi se en långvarig utveckling och trend där bilarna ska vara så miljövänliga som möjligt och där många fordon idag förs fram på biobränsle istället. Trafiken har även minskat under de senaste åren vilket bidrar mycket, säger Hanna Brolinsson.

Hon tror därför starkt på att vi rör oss mot en ljusare framtid som är mer miljömedveten. Men ännu har vi en lång bit kvar innan vi når det satta målet.

– Utsläppen må ha minskat mycket sedan 1990 men målet som är satt just nu är att utsläppen ska ligga på noll år 2050 och det är en bra bit kvar innan vi har nått det målet, även med nuvarande siffror.

►LÄS MER: Stor klimatpåverkan från husbygge

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset