Vad har du rätt att säga om arbetsgivaren på nätet? Och är det inte lite överdrivet med en sekretessklausul i anställningsavtalet som varar i tid och evighet? Metros arbetsrättsjurist Jessica Stålhammar svarar.

Alamy

Metros expert svarar på vad kritik mot arbetsgivaren i sociala medier kan få för följder.

Kan nätkritiken få följder?
Fråga: Jag har skrivit om min arbetsgivare på Facebook, bland annat vad jag tycker om arbetsplatsen och hur arbetsgivaren behandlar sina anställda. Kan jag bli ­straffad för det?
André

Svar: Människor har alltid delat med sig av åsikter och tankar om arbets­platsen, men tidigare stannade åsikterna ofta inom den närmaste kretsen. ­Sociala medier når en mycket stor krets och det gör att skadan för arbets­givaren kan bli betydlig. Arbets­tagaren har kritik­rätt, vilket innebär en vidsträckt rätt att ifrågasätta arbets­givaren, och konstruktiv kritik kan alltid framföras av arbetstagaren. Samtidigt måste arbets­tagaren vara ­lojal, sätta ­arbetsgivarens intressen före sina egna, och uppträda korrekt. Men juridiken på området är snårig eftersom olika principer på ­arbetsmarknaden står mot varandra, till exempel kritik­rätten, yttrandefri­heten och meddelarfriheten. Tänk också på att lojalitets­kraven är högre för chefer. Ju högre position du har, desto mer försiktig bör du vara med att dela med dig av dina tankar och åsikter om arbetsgivaren på nätet. Ytterst riskerar du din ­anställning.

Hur länge gäller tystnadsplikten?
Fråga: Mitt anställningsavtal har en sekretessklausul som säger att jag har tystnads­plikt beträffande all information, kunder, affärshemligheter och liknande i verksamheten. Tystnadsplikten har ingen tidsbegränsning, den gäller alltså även när anställningen upp­hört. Kan arbetsgivaren verk­ligen binda upp mig så hårt?
Cecilia

Svar: I anställningsavtal är det vanligt att ha en sekretessklausul som gäller både under och efter anställningen. Anledningen är att ­arbetsgivaren vill skydda sig mot att känslig information läcker ut som kan skada verksamheten i olika av­seenden. 

Eftersom det ofta är svårt för en arbetsgivare att visa vilken skada som uppkommit till följd av läckt information är det också vanligt att ha en vitesklausul kopplad till sekretessklausulen, där skadeståndsbeloppet är bestämt på förhand.

Även om det inte finns en sekretessklausul är det förbjudet för den anställde att läcka företagshemlig information, eftersom denne måste vara lojal mot arbetsgivaren och sätta dennes intressen före sina egna.

En sekretessklausul som gäller för all framtid är som huvudregel giltig. Men information är ofta en färskvara, och att röja företagsspecifik information efter lång tid torde normalt inte innebära någon större skada för arbetsgivaren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset