Så många som 64 procent av världens befolkning tror att förkylning kan botas med antibiotika. Men antibiotika är poänglöst mot förkylning, och bidrar bara till tillväxten av antibiotikaresistenta bakterier.

Review on antimicrobial resistence
Dödsfall på grund av antibiotikaresistenta bakterier 2050 och idag, jämfört med andra dödsorsaker.

I samband med att Världshälsoorganisation (WHO) i november valde att öka sin kamp mot antibiotikaresistens valde FN-organet att testa världens medborgares kunskap om antibiotika. Resultaten var slående. Av de 10 000 personer i de 12 länder som frågades ut trodde 64 procent att antibiotika kunde bota förkylningar och influensa.

Det stämmer inte. Både influensa och förkylningar orsakas av virus, och antibiotika påverkar bara sjukdomstillstånd som orsakas av bakterier, någonting bland annat Vox skrivit om. Att ta antibiotika när du är förkyld eller drabbad av influensa är alltså helt poänglöst. Istället kan det på sikt vara farligt.

► LÄS MER:  Nej, det finns inte antibiotika i de här ostarna

Faktum är att ju mer vi människor tar antibiotika, i synnerhet när vi inte behöver det, ju större är risken att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. Och antibiotikaresistenta bakterier uppskattas döda ungefär 700 000 människor i världen varje år. Bara i EU beräknas antalet dödsfall per år vara 25 000.

Review on antimicrobial resistence, som arbetar för den brittiska statens räkning, uppskattar att antibiotikaresistenta bakterier år 2050 kommer att döda 10 miljoner människor. Det är fler än vad som dör i cancer varje år.

Hela den moderna medicinen bygger på användningen av antibiotika. Och utan antibiotika skulle flera former av behandlingar som höftoperationer, kejsarsnitt och hjärtkirurgi vara mycket farligare. Organtransplantationer och kemoterapi skulle i princip inte vara möjliga.

– Framväxten av antibiotikaresistens är en global hälsokris, och världens regeringar måste inse att det är en av de de stora hälsofrågorna i världen idag. Antibiotikaresistensen har nått farligt höga nivåer i alla delar av världen och begränsar vår möjlighet att behandla infektionssjukdomar. Det underminerar många av de medicinska framsteg vi gjort genom åren, säger Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen, i ett pressmeddelande.

► LÄS MER:  Antibiotika fungerar allt sämre

Världshälsoorganisationen har tagit fram riktlinjer för hur du som privatperson kan bidra till att bekämpa framväxten av antibiotikaresistenta bakterier. Det kan du göra genom att:

1. Bara använda antibiotika när det föreskrivits av läkare.

2. Inte sluta i förväg med antibiotikabehandling oavsett om du känner dig bättre. Ta antibiotika så länge som din läkare sagt att du ska göra det.

3. Dela aldrig antibiotika med någon annan, och använd aldrig överbliven antibiotika från när du tidigare varit sjuk.

► LÄS MER:  Antibiotika hjälper inte undernärda

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset