Alla språk finns inte att översätta med hjälp av Google translate.
Alla språk finns inte att översätta med hjälp av Google translate.

Språkbarriärerna raseras alltmer allt eftersom översättningsteknikerna förbättras. Men att översätta med tekniken är inte riskfritt.

Tekniken bakom Googles översättningstjänst bygger på insamling av stora textsamlingar och statistiska beräkningar. Om språk och grammatik var mindre komplexa så hade det räckt långt med en ordbok för respektive språk för att få till en översättningstjänst som fungerar perfekt.

Dessvärre ser det ut som att den aldrig kommer göra det. 

– Nej, mänskliga översättningar blir ju inte heller korrekta till 100 procent. Så för översättningteknik går det nog aldrig att tala om 100-procentighet, men man kan å andra sidan säga att tekniken förbättras hela tiden och nu senast är det den neurala nätverkstekniken som tar den här tillämpningen till en bättre nivå, säger Mats Wirén, docent i datorlingvistik på Stockholms universitet. 

Hur anses översättningstekniken fungera i dag? 
– Det beror på vilket språk man använder. Mellan de stora språken fungerar det numera rätt bra, säger Wirén som själv använder tekniken för att hjälpa till att översätta större textsjok från till exempel engelska till svenska.

– Då får jag en råöversättning som jag kan korrigera manuellt och som gör att jag sparar tid, säger Wirén. En annan finess är att orden blir rätt stavade.  

LÄS MER: Nu ska google straffa sajter med jobbig reklam

I grunden är tekniken ganska rättfram. Google har sammanställt stora samlingar med text – som kallas korpusar inom lingvistiken – i vilka de ringat in parallella texter, alltså samma text översatt till flera olika språk. Dessa parallellkorpusar länkas sedan ihop på ord- och meningsnivå för att de olika språkens motsvarigheter ska gå att räkna ut. 

Men översättningarna är aldrig perfekta. 

– Det inträffar alltid större eller mindre fel på vägen när man ska länka de här texterna och bygga upp statistiken, ibland ganska komiska, säger Wirén. Ett exempel som cirkulerade för några år sedan var när Google översatte "jag är svensk" till "ich bin Amerikaner" på tyska. Så kan det bli med helautomatisk översättning.

LÄS MER: Lyssna på Daddy’s car – den första poplåten skapad av artificiell intelligens

– Man har tränat systemen med mer och mer text och paralelltext, vilket under årens lopp förbättrat statistiken. Nu har man börjat slå i taket. 

– Man kan inte förbättra så mycket mer genom parallella data och statistik. Nu får man börja med lite mer djupgående och lingvistiskt motiverad analys för att komma vidare, säger Wirén. 

LÄS MER: Bli mer anonym på internet – i tre enkla steg 

I och med den ständigt närvarande felmarginalen finns det risker med tjänsten. 

– Man får alltid vara försiktig, använda det med måtta och inte förlita sig på tekniken om man är beroende av att kommunikationen måste bli rätt. Vill man vara säker finns det ingen genväg – då måste man ha hjälp av någon som talar språket, säger Wirén som understryker att det handlar om vad man ska ha översättningen till. 

– Man får använda sitt omdöme. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset