Ja, chefen får ringa och fråga vilken sjukdom du har när du har sjukanmält dig.
Ja, chefen får ringa och fråga vilken sjukdom du har när du har sjukanmält dig.

Vi möter alla stunder när vi helt enkelt är för sjuka för att gå till jobbet. Men när får du egentligen sjukanmäla dig? Och vad har chefen rätt att fråga? Metro reder ut.

Du är sjuk och kan inte gå till jobbet. Vad gör du? Det är nog en fråga många har ställt sig. När får man egentligen sjukanmäla sig från jobbet?

I Sverige kan du få sjuklön om du är för sjuk för att gå till jobbet. Det regleras i Sjuklönelagen. I regel är det så att din arbetsgivare betalar 80 procent av din lön i upp till fjorton dagar, förutom den första dagen som är en så kallad karensdag. Efter dag fjorton står Försäkringskassan för sjuklönen.

Men när du faktiskt kan ta ut sjuklön och vad du som anställd kan kräva är i bland lite oklart. Metro har därför satt upp ett antal scenarion för att reda ut om du till exempel kan ta ut sjuklön när du inte är akut sjuk.

”Får chefen ringa och fråga vilken sjukdom jag har?”

– Ja, säger Lars-Sture Johansson som är Ombudsman på kommunal.

”Jag sjukanmälde mig tre dagar. När jag kom tillbaka till jobbet sa chefen att jag inte skulle få sjuklön för hon sett att jag varit på middag en av dagarna. Får chefen kolla upp vad jag gör?”

– För att ha rätt till sjuklön ska du ha varit sjuk och ha haft en nedsättning av din arbetsförmåga. Om din arbetsgivare vägrar betala sjuklön till dig ska du ta kontakt med ditt fack. Med flödet på sociala medier i dag har du ingen koll på vem som ser vad du gör, säger Lars-Sture Johansson.

LÄS MER: 10 saker du borde tänka på efter jobbintervjun 

 ”Jag låg hemma med hög feber vilket gjorde att jag sov när jag skulle börjat på måndagen. Jag sjukanmälde mig en timme efter att jag börjat. Nu vill min chef inte ge min sjuklön, får hon göra det?”

– För tid innan du sjukanmält dig har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala sjuklön till dig. Du kan få sjuklön även för tid innan, men då måste du visa på vilket sätt du varit förhindrad att anmäla din frånvaro. Däremot ska du ha sjuklön från den tiden du anmält, säger Lars-Sture Johansson.

”Jag är mejeriansvarig i en butik vilket innebär att jag går hela dagarna. Nu har jag stukat foten och kan inte gå utan kryckor, vilket gör att jag inte kan utföra mitt jobb. Jag sjukanmälde mig men min chef sa att jag istället får sitta i butikskassan – ett jobb jag inte brukar göra. Får chefen ge andra uppdrag på det sättet?”

– Ja, arbetsgivare har en skyldighet att försöka arbetsanpassa det ordinarie arbetet eller om möjligt, omplacera arbetstagare till annat arbete som arbetstagare utifrån sin sjukdomsbild kan utföra, säger Lars-Sture Johansson.

– Det är ju arbetsgivaren som ska bedöma om man ska ha sjuklön eller inte de fjorton första dagarna. Arbetsgivaren kan då säga till exempel att ”du kan sitta i kassan”. Alltså att du har den begränsningen men du ändå kan göra något annat. Det är väldigt bra för arbetsgivaren och arbetstagaren som slipper få sjuklön, säger Cecilia Udin som är nationell försäkringssamordnare vid försäkringskassan.

► LÄS MER:  Här är yrkena du ska satsa på – och de som är körda

”Min chef vill se läkarintyg från första sjukdagen. Är det okej?”

– Arbetsgivare får enligt sjuklönelagen, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden, säger Lars-Sture Johansson.

”Jag var provanställd i tre månader, sedan fick min chef veta att jag har spelmissbruk och strax därpå fick jag sparken. Får chefen väga in sådant?”

– En provanställning kan avslutas i förtid, såvida det inte föreligger någon diskrimineringsgrund enligt Diskrimineringslagen, säger Lars-Sture Johansson.

”På mitt jobb har vi inget kollektivavtal. Kan jag inte få sjuklön då?”

– Jo, Sjuklönelagen är tillämplig även utan kollektivavtal, däremot innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om extra ersättningar, utöver den lagstadgade sjuklönen, vid sjukdom, säger Lars-Sture Johansson.

”Får man sjukanmäla sig för att göra någonting kul?”

– Nej, säger Lars-Sture Johansson.

► LÄS MER:  Sluta fråga om jag BARA är mamma – det är slitigare än du tror

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset