Väduren (21 mars - 20 april)

Gå nu lite försiktigt fram i olika sammanhang. Mycket du gör och säger blir nämligen extra uppmärksammat för ögonblicket.

Oxen (21 april - 21 maj)

Med hjälp av ditt sunda förnuft och goda vilja att bidra med något konstruktivt, kan du nu betvinga din negativa hållning till något speciellt!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Ditt humör är just nu lite ombytligt, men i och med att ett problem lättar - eller upphör - blir du i bättre balans.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

En besvikelse känns säkert lättare att bära, när du nu får ta del av någon annans syn på det inträffade.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

En oförutsedd ändring i dagsprogrammet kan visa sig lyckosam! Ditt just nu goda självförtroende förfelar inte att göra intryck på andra.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Självtillit är nu nyckelordet för Jungfrun Tror du bara på dig själv, kan du bli oanat framgångsrik!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Ett problem på hemmaplan kräver troligen speciella åtgärder. Låt bara inte andras obeslutsamhet få smitta av sig på dig.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Du tycks i dag kunna få en bra idé som på något sätt är kopplad till vissa rent personliga ambitioner.

Skytten (23 november - 20 december)

Efter vissa ändringar i ditt program ser du ut att kunna få såväl nytta som nöje av den här dagen!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

En lämplig dag att be en viss person bistå dig i något sammanhang. Förmodligen känner du dig ganska nöjd framåt aftonen.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Jobbar du bara envetet vidare mot ett speciellt mål, har du snart nått det! Undvik emellertid att överarbeta ett och annat på vägen fram.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Dagen bjuder på en hel del praktiska bestyr. Du får i något sammanhang anledning att hävda din åsikt och föra fram vissa tankar och idéer.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset