Väduren (21 mars - 20 april)

Du är på väg att bygga upp något nytt och förefaller även energisk och målmedveten nog att slutföra det hela.

Oxen (21 april - 21 maj)

Du är just nu ganska upptagen av egna göromål och intressen. Ditt omdöme testas i något sammanhang.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Du får bekräftelse på något som du en tid känt på dig. Tecknen råder dig dock att inte låta din fantasi få skena iväg med dig.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Mycket talar för att du nu snart - troligen redan i dag - kan förpassa ett ganska efterhängset problem till glömskan.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Tror du dig känna till en viss persons planer i en speciell angelägenhet, får du nog bereda dig på en överraskning.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Med råd och förmaningar kommer du just nu ingen vart med en viss person - kanske bäst att låta vederbörande få lära av sina egna misstag.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Din snabba uppfattningsförmåga kan i dag ge dig en del pluspoäng - kanske främst under kvällen som ser riktigt lovande ut!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Du kan med tillförsikt vända dig till en viss person som blir dig behjälplig i ett speciellt sammanhang - om du bara ber vederbörande.

Skytten (23 november - 20 december)

Något har stärkt ditt självförtroende och förmodligen även gjort dig mer självständig gentemot en viss person.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

En dag inte utan glädjeämnen på programmet - bl. a. tycks ett vänligt ord någon ger dig komma att värma skönt!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Tecknen råder dig att inte rusa åstad utan att tänka dig för - du kan just nu lätt råka förbise små men viktiga detaljer!

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Du känner dig lite irriterad på en person i din nära omgivning, men eftersom du är diplomatiskt sinnad, stannar det nog därvid.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset