Väduren (21 mars - 20 april)

Du förefaller en smula disträ för ögonblicken. För att undvika obehag bör du nog snarast ta itu med en speciell uppgift.

Oxen (21 april - 21 maj)

Du verkar nu alltför upptagen av detaljer för att uppmärksamma en fundamental brist i planer du har!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Tvillingen ger för ögonblicket ett lite impulsivt intryck och kan få anledning att ångra ett och annat han/hon gör eller säger.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Någon förefaller beredd att komma dig till mötes i en fråga där ni hittills haft svårt att acceptera varandras synpunkter.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Du tycks kunna få det lite jobbigt med en speciell person - kanske för att vissa principer känns viktiga för dig.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Jungfrun visar just nu tendenser att vilja dramatisera ett och annat, vilket kan skapa spänningar under dagen.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Ditt för ögonblicket lite hetsiga humör kan komma att krångla till det för dig.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Skälet till att du missat något speciellt tycks vara att du inte var tillräckligt uppmärksam när det hela fördes på tal.

Skytten (23 november - 20 december)

Det finns indikationer på vissa störande inslag under dagen. Kvällen verkar däremot kunnat bli i din smak!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Tecknen råder dig att noga tänka igenom något i din nuvarande situation, så att du är beredd när ett och annat snart ställs på sin spets!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Mycket handlar just nu om rutinarbete och smärre problem du tämligen lätt kommer tillrätta med.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Du får kontakt med någon du troligen inte träffat på en tid och vars kunskaper på ett speciellt område du tycks kunna få användning för.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset