​Väduren (21 mars - 20 april)

Tecknen uppmanar den för ögonblicket en smula vankelmodiga Väduren att inte låta sig nedslås av varje liten motgång.

Oxen (21 april - 21 maj)

Dina förväntningar beträffande något speciellt tycks ha minskat - troligen för att du inte kan komma överens med en viss person.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Något du nyligen företagit dig har inte mötts av bifall från alla håll och kanter - tiden får utvisa om du handlat klokt eller inte!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Det tycks ha börjat kärva lite i en av dina nära relationer, varför vissa planer nu förmodligen får skjutas på framtiden.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Ekonomiska problem tycks just nu ha en framskjuten placering på Lejonets dagordning. Tecknen råder dig att se upp lite med vad du äter!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Ditt självförtroende verkar just nu inte direkt vara i topp - tro lite mer på dig själv!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Något utvecklar sig i dag på ett för dig lite överraskande sätt, men kanske borde du ha kunnat förutse det hela.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Du planerar något som kan tänkas bli viktigt för dig i det långa loppet, och du känner instinktivt hur du bör gå tillväga.

Skytten (23 november - 20 december)

Tecknen avråder dig nu från att befatta dig med andras stridigheter och oenigheter, eftersom du då riskerar att få rollen som syndabock!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Du har på olika sätt försökt hjälpa en viss person, men dina bemödanden förefaller hittills inte ha varit speciellt framgångsrika.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Din egen och en anhörigs åsikter i en viss angelägenhet avviker på flera punkter, och du tycks bli den som får anpassa sig.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Besinning, sunt förnuft och kanske en gnutta humor blir dagens lösenord när du ska bemöta en viss persons framfusighet!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset