Väduren (21 mars - 20 april)

Du ställs - eller har redan ställts - inför ett dilemma av något slag. Möjligen rör det sig om ett besvärligt val du måste göra.

Oxen (21 april - 21 maj)

Mycket kräver nu noga förberedelser och god planering från din sida, eftersom du just nu inte tycks få så mycket till skänks!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Ett för ögonblicket lite motstridigt planetinflytande kan förleda Tvillingen att försöka klara av lite för mycket på en gång.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Något har börja utveckla sig på ett för dig ganska gynnsamt sätt. Tecknen råder dig dock att inte ropa hej förrän du är över bäcken!

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Planetinflytandet i Stenbock- ens tecken backar nu upp dig , men det gäller att du tar fasta på möjligheterna i din väg!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Alla delar inte vissa åsikter du gjort dig till tolk för, varför planer kan komma att ändras eller uppskjutas.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Du har en del knepiga uppgifter framför dig, men rådande astrala auspicier gör att en viss optimism nog är befogad!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Någon tycks just nu vara ganska svår att få kontakt med, och möjligen gör du i dag något helt annat än du hade tänkt dig.

Skytten (23 november - 20 december)

Du tycks ha hamnat i ett bryderi som det inte finns någon direkt lätt väg ut ur. Möjligen finns det en speciell lockelse i sammanhanget.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Tänk först och handla sen är dagens lösen. Gör inte ett problem mer komplicerat än det är utan försök att se framåt med tillförsikt!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Ett och annat tyder på att du nu underskattar din egen förmåga - eller förväntar dig för mycket av någon annan.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

I ena ögonblicket präglas du nu av optimism och framtidstro för att i nästa stund ägna dig åt grubblerier utan någon uppenbar anledning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset