Väduren (21 mars - 20 april)

Innan du tar itu med något speciellt måste du skaffa dig tillförlitlig information - och fråga dig om du har de kvalifikationer som krävs!

Oxen (21 april - 21 maj)

Anförtro inte vem som helst vissa planer - blir de kända i förtid skulle detta kunna göra mer skada än nytta.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

En dag med intensiva känslor i tecknet och då nästan vad som helst tycks kunna inträffa!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Du är just nu ovanligt social och utåtriktad - troligen till förfång för vila och avkoppling!

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Även om ett och annat nu kan kännas lite förvirrande, får du inte låta det oförutsedda bringa dig ur jämvikt!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Positiva astrala influenser dominerar i tecknet som ställer en bra dag i utsikt för Jungfrun!

Vågen (24 september - 23 oktober)

En gemensam upplevelse tycks kunna stärka en av dina nära relationer.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Vad som syns på ytan kan i dag ge en missvisande bild av verkligheten - försök ta reda på vad som orsakat vissa förändringar!

Skytten (23 november - 20 december)

Tecknen tyder på hårdnande konkurrens i ett sammanhang, där du nog bör vara på alerten för att kunna bevaka dina intressen!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Ditt självförtroende tycks nu vara tillräckligt gott för att du ska kunna gå vidare med vissa planer!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Av ren obetänksamhet tycks du nu kunna ta på dig arbetsuppgifter du normalt inte skulle reflektera över!

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Iver och entusiasm är nog bra, men akta dig för att säga eller skriva något som kan komma att slå tillbaka på dig själv!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset