Väduren (21 mars - 20 april)

Barn och djur kan nu bli en källa till glädje för många födda i tecknet. En inbjudan till en festlighet tycks vara i faggorna.

Oxen (21 april - 21 maj)

En dag som stundtals kan kännas lite stressig, men framåt aftonen är du säkert nöjd med vad den har gett dig!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Nyckfulla astrala impulser gör utsikterna för dagen lite ovissa. Du ger dock ett stabilt intryck och står dig säkert väl i de flesta situationer.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Något har förbättrat ditt självförtroende och därmed även stärkt dina band till något eller någon du tidigare känt dig lite ljummen inför.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

En av dina nära relationer kärvar en smula. Möjligen är du just nu lite för splittrad för att rätt kunna bedöma - och uttrycka - dina känslor.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Du har nu andras behov, önskemål och åsikter att beakta och kan nog känna dig lite jäktad för ögonblicket!

Vågen (24 september - 23 oktober)

En del motigheter tycks snart vara tillända, men det finns indikationer på att du just nu inte drar riktigt jämnt med en viss person!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Du kan lugnt bortse från en viss persons negativa attityd till något speciellt - du får ett gott gensvar från annat håll!

Skytten (23 november - 20 december)

I en speciell angelägenhet är det nu full fart framåt som gäller, om du inte vill hamna på efterkälken - och du får nog inte vara så petnoga med detaljer.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Din starka vilja är en tillgång i många sammanhang, men du tycks just nu ha lite svårt att ta motgångar på rätt sätt.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Låt inte andra få diktera dina villkor, men en stunds eftertanke kan ge dig en större förståelse för en viss persons nuvarande situation.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Missunnsamhet och avundsjuka tonar fram i tecknet, och kanske kommer du nu att upptäcka en viss persons sanna natur!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset