Väduren (21 mars-20 april)

Det är nu viktigt att du är koncentrerad i dina förehavanden. Någon kan hjälpa dig att komma över en besvikelse.

Oxen (21 april-21 maj)

Du har kört fast i något sammanhang och måste troligen revidera vissa planer och idéer för att de ska bli genomförbara.

Tvillingarna (22 maj-21 juni)

Det är nu viktigt att du hushållar lite med krafterna och inte splittrar dig på en mängd mindre viktiga saker.

Kräftan (22 juni-23 juli)

Framgång väntar den Kräfta som nu agerar snabbt och beslutsamt när en intressant möjlighet plötsligt presenterar sig.

Lejonet (24 juli-23 augusti)

En plötslig omsvängning av något slag tycks kunna ge Lejonet oväntade fördelar.

Jungfrun (24 augusti-23 september)

I en aktuell, kontroversiell fråga bör du nog försöka se saken från båda sidor, för att en fruktbar debatt ska komma till stånd.

Vågen (24 september-23 oktober)

Idéer som vid en första granskning kan förefalla orealistiska kan vid närmare granskning visa sig realiserbara och kanske värdefulla.

Skorpionen (24 oktober-22 november)

Nya möjligheter presenterar sig, och det förefaller som om någon nyligen lagt ett gott ord för dig.

Skytten (23 november - 20 december)

En öppen och ärlig attityd från båda sidor i en konflikt tycks nu kunna resultera i en godtagbar kompromiss.

Stenbocken (21 december-20 januari)

Att du möter motstånd mot vissa planer från något håll behöver inte innebära någon nackdel för dig – snarare tvärt om.

Vattumannen (21 januari-19 februari)

Med planeternas uppbackning kan du nu flytta fram dina positioner i olika sammanhang.

Fiskarna (20 februari-20 mars)

Du får nu inte precis som du vill i en viss fråga, men som helhet tycks dagen ändå bli ganska lyckad.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset