Väduren (21 mars - 20 april)
Det finns ingen anledning att du ska behöva avstå från något du ser fram emot så ge inte efter för påtryckningar!

Oxen (21 april - 21 maj)
Ett löfte du givit - eller är på väg att ge - tycks kunna försätta dig i svårigheter. Det är säkrast att du har garden uppe.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)
Du kan bli framgångsrik genom att ta dig an en viss uppgift på ett lite annorlunda sätt än du troligen tänkt dig.

Kräftan (22 juni - 23 juli)
När du tror dig äntligen ha rott något i hamn, tycks det inträffa något som tar dig ur den villfarelsen!

Lejonet (24 juli - 23 augusti)
Lejonet ser nu utmaningar runt omkring sig. Gemensamma intressen kan skapa förutsättningar för ett överraskande samgående.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)
Tecknen råder dig att ha förståelse för en viss person som nu tycks ha ett starkt självhävdelsebehov.

Vågen (24 september - 23 oktober)
Uppmärksamhet, gott omdöme och tolerans är saker Vågen nu bör kunna visa prov på!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)
Med öppenhet kan du få ordning på något. Bemöt kritik genom att klargöra precis hur du tänker och resonerar i en speciell angelägenhet.

Skytten (23 november - 20 december)
Förbered dig inför något förestående - det finns ingen anledning till oro så länge du inte sitter med armarna i kors!

Stenbocken (21 december - 20 januari)
Dagen präglas av en hög aktivitet i Stenbockens sektor. Planer börjar ta form, och du har mycket som ska ordnas.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)
I tecknet indikeras att Vattumannen har något viktigt att ta itu med - vilket kan förklara den nervositet du känner.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)
Någon kan nu vara lite besvärlig att komma överens med - förmodligen har ni helt olika syn på något speciellt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset