Väduren (21 mars - 20 april)

I tecknet finns indikationer på att vissa meningsskiljaktigheter mellan vänner eller familjemedlemmar nu lätt låter sig överbryggas.

Oxen (21 april - 21 maj)

Mycket energi är koncentrerad till ditt tecken, och du förefaller ovanligt rationell och klarsynt för ögonblicket.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

En improviserad sammankomst av något slag ser ut att kollidera med annat du hade planerat.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Häftiga humörsvängningar är påvisbara i tecknet. Tänk innan du pratar så blir risken för gräl mindre!

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

En god portion sunt förnuft krävs nu av dig om du ska lyckas hejda - och kanske vända - en för dig oönskad utveckling.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Din beslutsamhet är klart markerad, men möjligen försöker du i något sammanhang klara av mer än vad som är möjligt.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Liknande auspicier som för Jungfrun. Dina förutsättningar att just nu lyckas gå i land med en speciell uppgift förefaller inte särskilt goda.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Är du bara lite observant, kan du i dag göra en intressant iakttagelse!

Skytten (23 november - 20 december)

Du sprudlar väl inte direkt av energi för ögonblicket, och troligen avstår du från något du hade planerat för dagen.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

I tecknet finns indikationer på ett närmande mellan dig och någon annan - kanske ett återupplivande av en tidigare vänskap.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Du bubblar väl just nu inte av idéer, men ett utbyte av tankar och funderingar tycks kunna ge dig en del intressanta uppslagsändar.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Sinnesnärvaro och behärskning är dagens lösenord - snabba beslut och avgöranden tenderar för ögonblicket att bli mindre lyckade.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset