Väduren (21 mars - 20 april)

Ditt självförtroende är gott, och du tycks vara på väg att göra allvar av vissa planer du filat på en tid.

Oxen (21 april - 21 maj)

Information av något slag du av en händelse får ta del av kan visa sig bli mer till besvär än till välsignelse för dig.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

En uppgift du bävar lite inför är inte alls så komplicerad som du tror - och kommer inte att vålla dig några problem!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Liknande auspicier som för Tvillingen. Du finner en enkel lösning på något som framstått som besvärligt.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Din beslutsamhet driver dig nu framåt, men kanske reagerar du lite väl häftigt när ett och annat kan tyckas gå dig emot.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Du försöker ändra på något du inte är riktigt nöjd med - tecknen avråder dig från att ställa alltför stora krav!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Det är en uppenbar risk att du nu i alltför hög grad låter dig styras av dina känslor, och kanske ser du inte helt realistiskt på ett och annat.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

När vissa sakuppgifter i dag presenteras dig, tycks du få anledning att beklaga något du tidigare sagt eller gjort.

Skytten (23 november - 20 december)

Den Skytt som vill leva i harmoni med sin omgivning bör nog just nu vara lite extra tolerant och smidig.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

En för ögonblicket ganska självupptagen person ger dig inte den hjälp eller det stöd du i något sammanhang hade förväntat dig.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Genom att alltför snabbt ta itu med ett aktuellt problem riskerar du att skapa nya! Tänk dig noga för hur du bör gå tillväga!

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Du har lite dåligt samvete för något du sagt, gjort eller inte gjort, men det tycks ändå kunna följa något positivt av det hela.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset