Väduren (21 mars - 20 april)

Tro för all del inte att du kan lägga en speciell fråga till handlingarna! Sista ordet i sammanhanget är nämligen ännu inte sagt!

Oxen (21 april - 21 maj)

Du visar tendenser att se lite negativt på ett och annat - vilket kanske upphör när ett glatt besked når dig under dagen!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

En speciell angelägenhet närmar sig nu en punkt där det krävs ett klart ställningstagande från din sida!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Någon i din omgivning visar sig lite hetlevrad, och vaktar du inte själv på din tunga, kan det komma till en urladdning!

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

En utmärkt dag att förena nytta med nöje, och vänskapsband ser nu ut att kunna växa sig starkare.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

För Jungfrun kan det nu visa sig väl värt besväret att lägga på några kol extra i olika sammanhang!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Liknande auspicier som Jungfrun. Genom att mobilisera lite extra energi kan Vågen i dag få mycket uträttat.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Något tycks nu leda till en intressekonflikt - möjligen en ouppklarad affär med någon som en gång stått dig nära.

Skytten (23 november - 20 december)

Även om allt just nu inte följer det uppgjorda mönstret, har du ändå skäl att se ganska optimistiskt på dagen. I alla slags affärer och ekonomiska uppgörelser råder tecknen dig att just nu vara lite extra observant och slå vakt om dina intressen!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

I tecknet finns indikationer på att du tenderar att dramatisera något som i själva verket är tämligen oviktigt.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Det tycks nu ske ett och annat bakom kulisserna - ha tålamod med personer du inte anser ägnar dig tillräcklig uppmärksamhet.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Ekonomiska fördelar av något slag tycks nu komma Fisken till del. Du klarar av vissa halvfärdiga uppgifter.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset