Väduren (21 mars - 20 april)

Rätta till en del brister och svaga punkter i vissa planer du umgås med - men var för den sakens skull inte överdrivet petnoga!

Oxen (21 april - 21 maj)

Du ger ett lite spänt intryck för ögonblicket - möjligen känner du dig snärjd av olika krav och förväntningar som ställs på dig.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Du lär nog få acceptera att vissa planer inte går i lås. Då du ska fatta ett avgörande av något slag, råder tecknen dig att se till dina framtida behov.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Dina förväntningar inför något är knappast realistiska, och dagen tycks bjuda på en besvikelse - dock av det mer kortvariga slaget.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Trots många goda föresatser tycks det för ögonblicket vara lite sämre bevänt med ditt tålamod och din uthållighet.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Inte rätt tidpunkt att förlita sig på andra så delegera helst inte sånt du vet att du klarar av på egen hand!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Goda auspicier för Vågen som för ögonblicket lätt kan klä sina tankar och funderingar i ord!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

En person vars hjälp du i något sammanhang skulle kunna behöva, förefaller inte speciellt angelägen att bistå dig.

Skytten (23 november - 20 december)

De farhågor du hyser inför något är troligen obefogade, vilket du nog kommer underfund med, när du gjort dig en klarare bild av det saken gäller.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Stenbockens plötsligt stärkta självtillit kommer säkert lägligt, när du nu ställs inför vissa besvärligheter!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

I tecknet indikeras att du stöter på - eller möjligen redan har stött på - en del svårigheter som får dig att låta vissa planer bero tills vidare.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Den målmedvetenhet du nu visar prov på, får en speciell målsättning du har att framstå som realistisk!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset