Väduren (21 mars - 20 april)

Den generositet du visat någon tycks ha tolkats som en eftergift av något slag, vilket nog inte var din avsikt med det hela!

Oxen (21 april - 21 maj)

Dina utsikter att just nu klara av något speciellt förefaller inte särskilt gynnsamma - kanske kräver du för mycket av dig själv.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Din irritation över något speciellt är klart markerad. Bestäm om du ska fortsätta att älta en besvikelse eller om du ska börja se framåt!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Något vållar dig nu en del huvudbry - mycket talar dock för att det rör sig om saker du inte direkt har med att göra.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Tecknen råder dig att släppa funderingarna kring något som egentligen inte angår dig!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Jungfruns tillvaro ser nu ut att kunna bjuda på en del intressanta inslag - gäller kanske speciellt dig som är augustifödd.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Du får bevis på uppskattning från något håll. En viss händelse kan vara lite vilseledande eftersom den inte avslöjar sin rätta natur.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Du lär nog få acceptera att vissa planer som du motsatt dig nu ändå genomförs. Du träffar snart någon du en tid har saknat.

Skytten (23 november - 20 december)

Ett öppenhjärtigt samtal mellan fyra ögon är bästa sättet att komma tillrätta med något som oroar dig!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

I tecknet förekommer indikationer på att du snart blir den själskrivna medelpunkten i något sammanhang!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Den överloppsenergi du nu har bör komma till god användning när det i något sammanhang kommer att krävas något extra av dig!

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Någon i din nära omgivning har planer, som om de genomförs, säkert får dig att höja på ögonbrynen!

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset