Väduren (21 mars - 20 april)

Dagen blir lite körig för din del. I försök att komma tillrätta med något speciellt, möter du oväntade problem.

Oxen (21 april - 21 maj)

Det tycks nu kunna inträffa något som stärker Oxens tro på sig själv och sin egen förmåga!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Tvillingen är just nu möjligen lite för rastlös för att framgångsrikt kunna gripa sig an uppgifter som kräver koncentration och noggrannhet.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Du inspireras att på nytt gripa dig an något som tidigare visat sig vara tämligen besvärligt.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Det händer nu en hel del intressanta saker i din sektor, och troligen får du oväntad uppbackning av fru Fortuna!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

En dag med fokus på gemensamma planer och intressen. Det är viktigt att du grundar ett speciellt beslut på fakta!

Vågen (24 september - 23 oktober)

Mycket i Vågens tillvaro kretsar för ögonblicket kring känslor och nära gemenskap. Det astrala mönstret gynnar nya romanser!

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Problem du förväntat dig i något sammanhang ser inte ut att infinna sig, vilket kan ge dig mer tid över för annat.

Skytten (23 november - 20 december)

Du konfronteras nu med vissa svårigheter - tecknen råder dig att tämligen omgående försöka reda ut ett och annat!

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Stenbockens kärleksliv kan kärva en smula för ögonblicket, och liksom Skytten bör du snarast ta tag i ev. problem.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Du tar energisk itu med ett och annat. Du och någon annan tycks nu börja närma er varandra i en lite kontroversiell fråga.

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Liknande auspicier som för Vattumannen. I en intressemotsättning av något slag börjar det nu ske ett närmande mellan de berörda.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset