Personer med astma riskerar att bli sjuka av andras tobaksrök. Det måste vi ta hänsyn till. Ekonomiska intressen kan och får inte prioriteras framför folkhälsan, skriver Sofia Olsson.
Personer med astma riskerar att bli sjuka av andras tobaksrök. Det måste vi ta hänsyn till. Ekonomiska intressen kan och får inte prioriteras framför folkhälsan, skriver Sofia Olsson.

"En majoritet anser att uteserveringar borde vara rökfria, det behöver vi ta fasta på", skriver Sofia Olsson, ordförande i Unga allergiker.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I år är det 12 år sedan rökförbudet på krogen infördes. Nu är det dags att ta nästa steg!

Fortfarande kostar rökningen samhället 30 miljarder kronor per år och 12 000 personer dör varje år till följd av rökning. Det är konsekvenser som vårt samhälle inte har råd med. Utöver detta utsätts varje dag människor för passiv rök på allmänna platser – i en utredning tillsatt av regeringen och presenterad av Folkhälsomyndigheten visar mätningar att hela en fjärdedel av de som har barn under 18 år tyckte att det är svårt att skydda barnen från andras tobaksrök utomhus.

LÄS MER: Debatt: Börja inte röka – lyssna på mig som har levt med lungcancer

Sverige måste visa att vi värnar om barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa i enlighet med FN:s barnkonvention, samt om ett samhälle tillgängligt för personer med funktionsnedsättning enligt FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade. Det finns inte några nivåer av passiv rökning som kan anses ofarliga, enligt bland annat WHO. Att rökning i dag är tillåtet på offentliga platser är ett stort samhällsproblem, då andras tobaksrök ger akuta effekter som till exempel att utlösa astmaanfall, orsaka lunginflammation och bronkit. Barn kan även få skador som ökar risken för att de som vuxna drabbas av cancer eller hjärt- kärlsjukdomar. Särskilt känsliga är barn med astma eller annan överkänslighet.

För personer med astma kan det innebära att det blir omöjligt att ta bussen och för barn kan det bli svårt att vistas i lekparker eller att passera askkopparna som står utplacerade i entrén till mataffären. Tillgänglighet är en rättighet. På samma sätt som vi anpassar samhället med rullstolsramper och blindskrift behöver vi också anpassa miljöer för personer med astma och överkänslighet. Personer med astma riskerar att bli sjuka av andras tobaksrök. Det måste vi ta hänsyn till. Ekonomiska intressen kan och får inte prioriteras framför folkhälsan.

LÄS MER: REPLIK: LUF: Slopa rökförbudet även inomhus

På uteserveringar vistas många under sommarmånaderna. Röker någon på en uteservering är det i princip omöjligt att undvika och personalen som jobbar där utsätts regelbundet. En majoritet anser att uteserveringar borde vara rökfria, det behöver vi ta fasta på. Att göra uteserveringar rökfria innebär att serveringspersonal på uteserveringar ges samma rättighet till en rökfri arbetsmiljö samt att det blir en samhällsfunktion som är öppen och välkomnande för alla.

Med detta sagt har vi de senaste åren kunnat se att många positiva framsteg har gjorts och den sittande regeringen, med Gabriel Wikström, har bidragit till mycket: neutrala cigarettpaket har införts och även utomhusmiljöer och uteserveringar nämns i debatten om rökfria miljöer. Det är naturligtvis något som vi är väldigt glada över. Vi vill dock se en förändring nu, det finns inte tid att vänta. Barn och ungas hälsa måste nu och alltid sättas i främsta rummet.

Sofia Olsson
Ordförande Unga allergiker

LÄS MER: Svenskarna: Vi vill inför rökförbud utomhus

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset