Dan Boija är fantombildstecknare.
Dan Boija är fantombildstecknare.

En klassisk fantombild; Hagamannen.

Ännu en känd fantombild; Lasermannen. 

FANTOMBILDER Att göra fantombilder av brottslingar är omdebatterat, men Dan Boija, en av två fantombildstecknare i Sverige, menar att det kan hjälpa polisutredningar mycket.
– Skillnaden är stor mot att ett vittne beskriver en gärningsman med ord på ett papper. En bild är mer detaljerad och kan användas som ett sållningsinstrument, säger han.

Dan Boija jobbar som kriminalpolis i Stockholm och har haft tecknandet som en del av sin tjänst sedan 1997. Då utbildade han sig tillsammans med nio andra från olika delar av landet. Av dem är det bara han och Stockholmskollegan Mikael Schönhoff som fortfarande jobbar som fantombildstecknare, ett minst sagt ovanligt yrke alltså. 
– Vi gör färre än tio bilder per år, säger Dan Boija.
•• Används fantombilder för lite i Sverige?
– Ja, det tycker jag. I England, USA och Tyskland används de betydligt mer. Där har man inställningen att man gör bilder om man har ett vittne som berättar bra.

Bilderna byggs upp utifrån vittnets minnen av brottslingen och de tar minst två timmar att göra dem. Vittnet sitter bredvid tecknaren och kan korrigera denne om det som växer fram på datorskärmen verkar bli helt fel. När Metros reporter frågar Dan Boija om han kan göra en fantombild utifrån en beskrivning över telefonen blir svaret nej.
– Ord kan betyda så mycket. Vad innebär ”en stor näsa”? Det går inte att avgöra på det på distans.

Han använder datorprogrammet E-fit. Det innehåller databaser med 1 000-tals fotografier av olika ansiktsdelar. De kan kombineras på ett oräkneligt antal sätt. Exempelvis finns det cirka 300 näsor som man kan förstora eller förminska. Ett ritprogram är kopplat till huvudprogrammet och man kan bland annat lägga till ärr, glasögon och mössor.
•• Behöver man vara konstnär för att jobba med det här?
– Det är bra att ha en konstnärlig ådra.

Dan Boija ser inga direkta nackdelar med att använda sig av fantombilder, men tycker att löpsedelspubliceringar ska vara en sista utväg i en utredning.
– Min inställning är att bilderna först och främst ska användas av polis och åklagare eller visas upp i ett bostadsområde. När man har kört fast med det kan man publicera.

Behovet av fantombildstecknare är inte särskilt stort i Sverige, menar han. En orsak kan vara hur bilden av Olof Palmes mördare konstruerades.
– Den togs fram på ett felaktigt sätt. Efter det tror jag att svensk polis är lite avvaktande, säger Dan Boija.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset