Dan Sjöblom går till PTS. Arkivbild.
Dan Sjöblom går till PTS. Arkivbild.

Regeringen har utsett Dan Sjöblom till ny generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS). Att få med alla på digitaliseringståget är en av myndighetens viktigaste uppgifter, säger han.

Utnämningen innebär att Dan Sjöblom byter myndighet. Han är sedan 2009 generaldirektör för Konkurrensverket. Den nya tjänsten tillträder han i februari.

– Rollen som spindel i nätet, när det gäller att se till att Sverige på alla sätt får den nytta vi kan av digitaliseringen, är huvudutmaningen för myndigheten, säger Sjöblom om uppdraget.

PTS bevakar områdena post och elektronisk kommunikation, det vill säga IT, radio och telekommunikationer. Myndigheten ska arbeta för att marknaderna fungerar bra för konsumenterna, att tjänsterna är säkra och konkurrensen hållbar.

Sjöblom vill än så länge inte gå in på några detaljer om myndighetens arbete, men konstaterar att den tekniska utvecklingen påverkar oss alla, både i privatlivet och andra sammanhang.

– Alla ska ha tillgång till bredband med snabbare hastigheter, som ingår i utbyggnadsmålen som regeringen arbetar med.

Det är också viktigt att det finns en fungerande marknad, att det finns konkurrens mellan olika aktörer.

– Det är en sak att ha tillgång till tjänsterna, en annan att ha tillgång på bra villkor.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset