Hur väcker vi vårt politiska intresse? Dana Pourkomeylian har startat upp Sveriges första partipolitiskt oberoende tankesmedja, ­tillsammans med några andra ungdomar i Göteborg. Syftet är att ta bort den höga tröskeln för det politiska engagemanget, och låta intresset och kunskapen växa. Förhoppningsvis har de hittat framgångsreceptet.

Christian Gustavsson

– Vi har ett lågt valdeltagande för förstagångsväljare, och det är inte så konstigt. Innan 18-årsåldern har vi aldrig uppmuntrats att vara en del av debatten. Plötsligt är du 18 år och förväntas rösta och ta ställning i frågor som du aldrig har förväntats ta ställning till tidigare. Vi serveras sällan ett smörgåsbord av politiska åsikter som är objektiva, och som inte försöker få in dig på ena eller andra sidan. Det är där vi kommer in, förklarar Dana Pourkomeylian.

 Hon är ordförande för U.T.O.P.I, en partipolitiskt obunden ­tankesmedja för ungdomar och barn som vill disku­tera och lära sig mer om politik. Med ett förflutet som ­styrelseledamot för Liberala Ungdomsförbundet Göteborg och biträdande i Folkpartiets länsstyrelse Göteborg har hon en stor insikt i hur ungdomspolitiken fungerar, och många tankar om vad som kan förbättras. 
– Vi gjorde en större ­undersökning i höstas som visade att många ungdomar ansåg sig vara politiskt intresserade men inte politiskt engagerade. Vissa av ungdomarna tyckte inte att de kunde tillräckligt mycket, att politiken var för vuxenvärlden eller rent av skit.
Dana tror att ett av problemen till att många ungdomar inte engagerar sig i är att ribban känns för hög. Att ett medlemskap i de politiska ungdomsförbunden kräver ett aktivt ställningstagande, något som gör att du redan innan måste ha en ståndpunkt. För många, berättar hon, blir politiken därför för svår att ta sig an. När du väl har bestämt dig för ett parti upplever Dana att många ungdomar tvingas slipa ner delar av sina visioner och sitt engagemang för att passa in i de strikta partiramarna. Hon oroar sig för att många ungdomspartier inte ger något svängrum för nya åsikter att utvecklas. 
– U.T.O.P.I har som syfte att erbjuda en plattform där barn och ungdomar kan diskutera och engagera sig, och få den information de behöver för att göra ett medvetet och kritisk avvägt val. Vi vill inte konkurrera ut andra förbund, utan blir glada om vi kan skicka våra medlemmar vidare till ett förbund som känns rätt. Istället för att du ska rösta precis som dina föräldrar, kan vi hjälpa till att visa andra alternativ. 
 
Genom att avdramatisera politiken hoppas Dana att den kan bli mer inkluderande. Politiskt engagemang behöver inte innebära ­debattartiklar, manifestationer och en hög post i partier. Det kan istället vara att titta på nyheterna eller att läsa en dagstidning, förklarar hon. Att intressera sig för ett speciellt parti behöver inte vara ett första steg, utan kan komma långt senare. Till en början handlar det om att väcka ditt eget intresse.
– Skyl dig inte för jobbiga diskussioner i skolan eller när polarna diskuterar invandring, ekonomisk politik eller vad som helst som brukar bli hätskt. Var inte tyst då. Lyssna och släng ur dig någonting. Oavsett om åsikten är väl grundad eller inte, lägg upp den på bordet och se hur den bemöts. Var öppen för diskussionerna. Lyssna och känn efter vad din magkänsla säger, så kommer du senare kunna förankra dina åsikter i ett parti eller en person. Politiskt engagemang behöver inte vara i en stor skala, ett politiskt engagemang innerbär ett intresse för samhället, och det kan du kanalisera i olika vägar, beroende på vad som passar dig och ditt liv bäst.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset