Mer Rebecca & Fiona, mindre snubbar. Något att tänka på för alla manliga dj:s i vårt avlånga land, tycker debattören.
Mer Rebecca & Fiona, mindre snubbar. Något att tänka på för alla manliga dj:s i vårt avlånga land, tycker debattören.

När man går på klubb får man ofta bara höra musik av män hela kvällen. Det är oacceptabelt, tycker dj:n och redaktören Daniel Andersson, som tillsammans med andra klubbarrangörer tagit initiativ till en mansfri vecka på Pustervik i Göteborg. All musik som spelas nästa vecka är gjord av kvinnor.

Har manliga dj:s ett ansvar att spela jämställt?

Vi lever i ett Sverige där jämställdhet diskuteras mer eller mindre varje dag, men det är långt kvar tills kvinnor och män möts på hälften. Debatten handlar om mansdominerade bolagsstyrelser, skillnader i löner eller att det kommer att ta 195 år till dess att vab-dagarna delas lika. Områdena som kantas av ojämställdhet är många.

Ett av alla områden som diskuteras är den svenska musikscenen. Som musikskribent blir det ofta påtagligt hur traditionella könsroller och patriarkala föreställningar genomsyrar denna värld. De vanligaste debatterna berör kvinnliga bokningar på svenska festivaler eller bristen på kvinnliga dj:s. Förändringar har skett, men det återstår mycket att göra. Det krävs ytterligare eftertanke och detta gäller i hög grad manliga dj:s. Vi män kan inte stå bredvid.

En fråga som sällan diskuteras är vad som spelas i högtalarna på klubbar och festivaler. Av egen erfarenhet vet jag att det ofta rör sig om manlig totaldominans. I vissa fall har det gått timmar utan att en enda kvinnlig artist sprängt den manliga ljudvallen och det är oacceptabelt. I de flesta fall sker detta omedvetet, men det är ingen ursäkt för att stapla manliga artister på hög. Det gäller att tänka efter, skapa en jämställd miljö, för att på så sätt inkludera alla. Manliga dj:s har med andra ord ett ansvar att spela mer jämställt.

Ett bevis för att många av dagens klubbar upplevs som exkluderande, är feministiska initiativ som hiphop-kollektivet Femtastic eller nystartade Göteborgsklubben Party Girls, som uteslutande bokar kvinnliga dj:s. Sistnämnda klubb profilerar sig som en plats där kvinnliga artister går före manliga, och detta hade inte varit lika nödvändigt om klubbvärlden förstått vikten av att spela mer jämställt. På sätt och vis är det en spark i arslet på alla manliga dj:s som inte ser fördelarna med att ge en mer varierad bild av vår tids populärkultur. Eller dåtidens.

Jag får ofta höra att kvinnliga dj:s får frågan varför de inte spelar fler kvinnor, medan män undgår denna fråga. Det borde vara tvärtom. Och insikten borde komma naturligt. Tillsammans med Pusterviks-arrangörerna Woody-Kim och Elin Hedman har jag därför startat jämställdhetsprojektet "Ursäkta! Vad spelas i högtalarna?" – ett försök att lyfta frågan om vad som hörs i högtalarna och på ett tydligt sätt poängtera att samtliga klubbar bör tänka över vad de vill representera.

Jämställdheten brister på flera områden i samhället och för att sluta cirkeln måsta alla bitar falla på plats. Förhoppningsvis kräver inte framtiden att dj:s som Tatiana Alvarez måste klä ut sig till man för att få intressanta jobb eller att dj:s känner sig tvingade att avsluta varje kväll med Håkan Hellström. Givetvis får alla spela sina favoriter, men som manlig dj finns ett extra ansvar att höja blicken och på så sätt undvika att spela man efter man.

Daniel Andersson

Projektet "Ursäkta, vad spelas i högtalarna?"

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset