– Jag läser mest böcker för att det är mer intressant och spännande, säger Ellen Fouchenette, 8. Storasyster håller inte med. – Jag tycker att det är roligare med datorn, säger Mimmi Fouchenette, 13. Båda är från Örgryte.
– Jag läser mest böcker för att det är mer intressant och spännande, säger Ellen Fouchenette, 8. Storasyster håller inte med. – Jag tycker att det är roligare med datorn, säger Mimmi Fouchenette, 13. Båda är från Örgryte.

Läsförmågan bland svenska barn minskar. Tv- och dataspel pekas ut som största problemen. ”Fara för hela kunskapssamhället”.

– Vi har gått från en topposition till en medelposition jämfört med andra länder, säger Monica Rosén, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
Hon har studerat resultat från forskningsprojektet ”Förändringar i läskompetens under 30 år”.

För svensk del är det en dyster läsning. Läsförmågan i dag hos fjärdeklassare ligger i nivå med vad tredjeklassare presterade för 20 år sedan. Men det är inte de elever som är sämst på att läsa som blivit vare sig fler eller sämre.
I stället är det antalet duktiga läsare som minskat. En anledning, tror Monica Rosén, är att när barnen är i bokslukaråldern väljer många dataspel i stället för böcker.
– Att spela ställer inte samma krav på läsförståelse och utvecklar inte läsförståelsen på samma sätt som läsande av längre texter gör.
Måste man kunna läsa så bra, då?
– Ja, om man vill läsa på högskola och om vi vill ha ett land som kan konkurrera internationellt, säger Rosén.

Hon pekar också på att minskad förmåga att förstå texter ställer till det i andra ämnen.
– Det kan göra att man inte når lika långt i andra ämnen, som naturvetenskap och matematik. Det är en fara för hela kunskapssamhället.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset