Tingsrätten ansåg att männen var medgärningsmän och att de hade en aktiv roll i samband med att två civila män avrättades. En dom som hovrätten i dag fastställer. Männen nekar till brott och kommer att överklaga domen.

Säkerhetspolisen

Hassan al-Mandlawi och Al Amin Sultan. 

Tingsrätten ansåg att de två männen från Göteborg deltagit aktivt i morden på två män som ägde rum i Syrien våren 2013. De båda männen genomförde inga mord, men enligt tingsrätten deltog de aktivt när offren fick sina halsar avskurna. Som bevis åklagarsidan haft videofilmer på de båda morden, eller "avrättningarna" som chefsåklagarna Agnetha Hilding Kvarnström kallat dem. 

– Den här filmen är bland det värsta jag har sett under mina år som åklagare, säger hon i ett pressmeddelande. 

LÄS MER: De döms för terrorbrott i Syrien

Göteborgs tingsrätt dömde de två männen, 30 och 32 år, till livstids fängelse för terrorbrott strax före jul förra året. Rätten ansåg att morden och filmandet av dem hade till syfte att sprida skräck hos befolkningen i Syrien och andra länder som inte tror på ”den rätta muslimska läran”. 

Domen överklagades och hovrättsförhandlingarna hölls av Svea Hovrätt eftersom domaren i tingsrätten förklarat sig jävig, eftersom han utsetts som chef över Hovrätten i Västra Sverige. 

LÄS MER: Jävsrisk flyttar rättegång

I dagens dom fastställer hovrätten tingsrättens straff om terrorbrott och att de båda männen är skyldiga till mord. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och anser att det är ett terroristbrott. 

– Det finns speciella krav som gäller för terroristbrott, dels att det allvarligt kan skada en stat, dels att syftet är att injaga allvarlig fruktan. Vi lägger ut texten lite där, men kommer till samma slutsats som tingsrätten, säger  säger hovrättsrådet Niklas Wågnert till TT.

Samt att det är de två männen som syns på filmerna som använts som bevis i rättegångarna. Även hovrätten anser att de två männen deltagit aktivt när de två offren mördades och att de därför kan dömas för mord. 

– Ja, det är samma bedömningar i alla avseenden, både i skuld- och i påföljdsfrågan. I allt väsentligt går vi på samma linje, säger Wågnert till TT.
 

Åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström är nöjd med att även hovrätten dömde till livstids fängelse. 

–  Det känns bra och i någon mån lite vägledande för framtida utredningar, hur man ska se på terroristbrott kontra folkrättsbrott, säger hon.

De båda männen har nekat till brott.  Hassan Al-Mandlawi menar att han varit i Turkiet vid gränsen till Syrien för hjälpinsatser.  Al Amin Sultan menar att han varit i Syrien för en hjälpinsats genom att köra förnödenheter och sjukvårdsmaterial. De båda männens advokater säger till Aftonbladet att de kommer att överklaga domen till Hösta Domstolen. 

– Vi ska i lugn och ro analysera domen, men det kommer säkert att bli så att han vill försöka få upp det till prövning i Högsta domstolen, säger Mia Sandros, advokaten som försvarat Al-Amin Sultan, till TT. 

LÄS MER: 30-åringen "ville hjälpa syrierna"

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Brott