Unga tjejer är på besök på google för att lyssna på att det behövs mer kvinnliga ingenjörer. Här har de grupparbete, vem som kan bygga högst torn av spaghetti. fr vänster: Clara Wedin, 14, Suzanne Saleem, 15,  Angelina Galazales, 14.
Unga tjejer är på besök på google för att lyssna på att det behövs mer kvinnliga ingenjörer. Här har de grupparbete, vem som kan bygga högst torn av spaghetti. fr vänster: Clara Wedin, 14, Suzanne Saleem, 15,  Angelina Galazales, 14.

På en kvinna går det fem män inom IT- och teknikbranschen. Nu vill branschen ändra på det genom att informera och uppmuntra unga tjejer in i yrket.

Gustav Hugosson

Tina Le Grand är teknisk chef på Google och en av dem som vill skapa kvinnliga förebilder inom ingenjörsyrket.

Ingenjörsyrket är en av få branscher som fortfarande är grovt mansdominerat i Sverige. I dagens ingenjör- och teknikyrken är drygt 79 procent män. På utbildningarna ser könsfördelningen ungefär likadan ut. Av alla de som studerade civilingejörsexamen under höstterminen 2012 var cirka 30 procent kvinnor. Lena Pettersson är utbildningsområdersledare inom IT på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och tror att det handlar om tradition och kultur när man väljer utbildning.

– På sjuksköterskeutbildningarna är det snedvridet åt andra hållet. Det finns bristande information om vad IT och teknikutbildningarna går ut på. Vi jobbar med att rekrytera kvinnliga professorer och doktorander för att visa att det finns kvinnor i den här miljön, säger Lena Pettersson.

För att locka fler kvinnor till branschen höll under torsdagen flera teknikföretag i ett event som kallas ”Introduce a girl to a Engineering day”. Tanken är att informera unga tjejer om vad ingenjörsyrket går ut på. Google bjöd in tjejer från två klasser i årskurs åtta, en av dem var Clara Wedin, 14.

– Jag hade ingen aning om vad en ingenjör gjorde innan. Det är dåligt att det är så få tjejer i yrket. Man behöver åsikter från båda hållen annars blir resultatet lätt enformigt, säger hon.

Tina Le Grand är teknisk chef på Google och en av dem som vill skapa kvinnliga förebilder inom ingenjörsyrket. Hon hoppas att det kan hållas liknande evenemang varje år.

– Jag tror att det handlar om att tjejer tror att man måste vara supersmart för att jobba som ingenjör. De är rädda att de inte räcker till. Vi hoppas på att ge kvinnliga förebilder till yrket och intressera fler tjejer, säger Tina le Grand.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset