Johanna Säfström, Maritza Grönfors, Linnea Broström och Sofia Samuelsson tycker att det är rätt att ställa krav på dem som levererar maten att djuren ska ha behandlats bra. – Det är inte kul att äta om man inte vet det, säger Sofia Samuelsson.
Johanna Säfström, Maritza Grönfors, Linnea Broström och Sofia Samuelsson tycker att det är rätt att ställa krav på dem som levererar maten att djuren ska ha behandlats bra. – Det är inte kul att äta om man inte vet det, säger Sofia Samuelsson.

Sigtunas skolbarn vill ha mat från glada djur. Men EU-regler stoppar kraven på bättre djurskydd. Kommunen: ”Man blir jävligt arg”.

Många upprörs när djur behandlas illa inom köttindustrin. Den lilla mälarkommunen Sigtuna försöker göra något åt det – men förbjuds i domstol att ställa krav på bättre djurhållning.
– Det är vi som betalar maten och det är våra ungar som ska äta den – men vi får inte kräva att djuren ska behandlas på ett schyst sätt. Man blir jävligt arg, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna.

När kommunen nyligen skulle upphandla mat till sina kök i bland annat skolor, förskolor och äldreomsorg  var ett av kriterierna att köttet och mjölken skulle komma från djur som haft det bra. Tre konkreta djurskyddskrav ställdes: fullständig bedövning innan djuren tappas på blod före slakt, antibiotikafri uppfödning, maxi-malt åtta timmars transport till slakt.

Men grossistföretaget Servera ansåg att kraven var orimliga och begärde överprövning. I fredags föll förvaltningsdomstolens dom, som tvingar kommunen att göra om upphandlingen. Djurskyddskraven är mer långtgående än EU:s regler och det bedöms vara svårt att kontrollera att kraven verkligen efterlevs. Därmed följs inte lagen om offentlig upphandling, enligt domstolen.
Nils Berntsson, marknadsdirektör på Servera:
– Vi har inget problem med att kommuner ställer krav på djurhållning. Det vi vänder oss mot är krav som man inte kan följa upp och kontrollera på ett bra sätt. Det måste gå att säkerställa att de som lämnar anbud blir likabehandlade, säger han.
Men Sigtuna kommun ger sig inte, utan kommer att överklaga, i första hand till kammarrätten.
– Vi kommer att köra det här i botten, säger Anders Johansson.

Johanna, 13: Har man gott samvete blir maten godare

– Det är inte kul att äta om man inte vet att djuren har haft det bra.
Det säger 14-åriga Sofia Samuelsson, som Metro träffar i Ekillaskolans matsal i Sigtuna.
Kompisarna vid bordet – Johanna Säfström, Linnea Broström och Maritza Grönfors –  håller med.
De tycker att det är rätt av kommunen att ställa krav på att de som levererar maten ska behandla djuren väl.
– Har man gott samvete blir maten godare, säger Johanna, 13.
Kökschefen Ari Snorrason tycker att det är jättebra att kraven på djurhållningen ställs högre – även om det kan leda till att köttet blir dyrare.
– Priset kan inte få styra allt, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset