De vill skapa parker – högt över Göteborg
De vill skapa parker – högt över Göteborg

Fler hus i stan – utan att den vackra grönskan försvinner. Lösningen kan heta gröna tak, enligt en ny motion från Folkpartiet.

Fler gröna tak i Göteborg. Det vill Helene Odenljung (FP), kommunalråd, och Alex Darvik (FP), kommunfullmäktigeledamot, se. Därför har de lämnat in en motion i ämnet till kommunstyrelsen.

– Vi ville peka på att det finns fler sätt att förtäta och bygga mer men ändå behålla staden grön. Dels genom att odla på taken, dels genom sedumtak, säger Helene Odenljung.

Maja Ivarsson och Caroline Valen, arkitekter på Reposition, en arkitektfirma som jobbar med frågor om hur klimatförändringarna påverkar hur vi bör bygga städer framöver, ser just gröna tak som en nyckelfråga. 

– Tänk sedan på taken som en mångfunktionell yta, som marken. Att man kan lägga till odlingsytor och ytor för människor att vara på, säger Maja Ivarsson.

Att politikerna nu börjat intressera sig för frågan hoppas de innebär att det blir fler gröna tak i Göteborg.

– Det är en jättechans och det kan tillföra väldigt mycket för staden och invånarna, säger Caroline Valen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset