Jöran Rubensson har tidigare varit ordförande i SPRF.
Jöran Rubensson har tidigare varit ordförande i SPRF.

En hemtjänsttagare träffar femton olika personer från hemtjänsten på två veckor – då är det inte underligt om det visar sig att den som presenterar sig som ”ny” råkar vara en brottsling, skriver Jöran Rubensson.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Tjuvarnas bästa tid är nu. På flera håll i landet rapporterar polisen om brott mot äldre. Mycket av det handlar om organiserad brottslighet. Äldre måste därför vara försiktiga i samband med bankomatuttag eller när de öppnar dörren till hemmet. Tredubbla lås hjälper inte om man ändå öppnar dörren för falska blomsterbud eller okända som vill låna toaletten.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, mötte en genomsnittlig hemtjänsttagare femton olika personer från hemtjänsten under en vanlig tvåveckorsperiod 2016. Femton personer! Inte underligt om det ibland visar sig att den som presenterar sig som ”ny hemtjänstpersonal” råkar vara en brottsling. Det måste ha samband med att det saknas formella krav på att anställda inom hemtjänsten ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få anställning, även om allt fler kommuner väljer att höja sina krav. Inte heller finns nationella regler om att hemtjänstpersonal ska kunna legitimera sig vid hembesök.

Brott mot äldre utförs ofta av ligor som arbetar utstuderat och metodiskt. Äldre ses som försvarslösa och svaga där det är lätt att lura offret och lätt att komma undan. Det handlar mer sällan om våldsbrott än om stölder, skadegörelse och bedrägerier. Dessa senare är förhållandevis svåra att klara upp varför mörkertalet är stort. Men det finns också brister i befintlig statistik från Brå som borde förbättras för att ge ökad kunskap. Till exempel borde inte bara olika brottstyper redovisas utan även brottsoffrens ålder. Och i de årliga undersökningarna om individens upplevda utsatthet för brott tillfrågas inte heller personer över 79 år.

I det svenska samhället finns starka tabun i fråga om våld och övergrepp mot äldre. Det finns därför anledning vara orolig när det dyker upp ligor som saknar dessa gränser. Äldre är en sårbar grupp där både den psykiska och fysiska sårbarheten ökar med stigande ålder. Många äldres rädsla för brott påverkar dessvärre också livsstilen och gör dem till fångar i sina eget hem.

Brott mot äldre är ett allvarligt samhällsproblem som måste tas på största allvar. Men så sker långtifrån alltid. Majoriteten av landets kommuner saknar enligt Riksdagens upplysningstjänst fortfarande rutiner för hur man ska förebygga, identifiera och hantera äldres utsatthet för brott. Så kan det inte fortsätta. Det är hög tid för våra politiker att vakna.

Jöran Rubensson

 

Om debattören:

Jöran Rubensson

  • Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF
  • Expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset