"Självklart har jag mött personer som inte vill och som utnyttjar systemet, men dessa utgör en bråkdel", säger arbetsförmedlaren Johan Berg.
"Självklart har jag mött personer som inte vill och som utnyttjar systemet, men dessa utgör en bråkdel", säger arbetsförmedlaren Johan Berg.

Dagligen är jag i kontakt med människor som uttrycker förtvivlan och desperation över att stå utanför och att inte få höra till. Många mår dåligt, skriver Johan Berg på Arbetsförmedlingen.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att ha ett arbete är i dag en norm i vårt samhälle. Hela 83 procent av den arbetsföra befolkningen har en sysselsättning, visar SCB:s senaste undersökning. Men det är samtidigt många som inte har ett arbete att gå till, personer som vi på Arbetsförmedlingen möter. Det handlar om personer som kan ha mist sitt arbete. Eller om personer som över huvud taget aldrig har haft ett arbete.

Orsaken till arbetslöshet kan se olika ut. En del diskrimineras, andra saknar kontaktnät medan många väljs bort för att de saknar den kompetens som krävs.

Synen på de arbetslösa grundas i den människosyn man har. För mig blir det provocerande att höra uttalanden som att det är individens eget fel att den är arbetslös, att den har sig själv att skylla. Frågan är om de personerna som uttalar sig tidigare har behövt stå utanför samhällsgemenskapen och under en längre tid varit en del av arbetslöshetsstatistiken?

Att förlora jobbet innebär för de flesta en livskris och en förlust av något som ingett mening i vardagen. Dagligen är jag i kontakt med människor som uttrycker förtvivlan och desperation över att stå utanför och att inte få höra till. Många mår dåligt. Kommissionen för jämlik hälsa finner i den statliga utredning som man presenterade i november 2016 att det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa och konstaterar vidare att ju längre arbetslösheten varar desto tydligare blir de psykiska besvären. Slutsatserna känns inte särskilt revolutionerande, men icke desto mindre oroande.

LÄS MER: Debatt: Vi gör det vi kan för att sätta nyanlända i arbete men politikerna måste göra mer

Statens folkhälsoinstitut konstaterar i sina undersökningar bland unga mellan 20-29 år att mer än var tredje ung arbetslös upplever nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med de unga som arbetar, där det är hälften så vanligt. Svåra besvär av ångest och oro är tre gånger så vanligt bland unga arbetslösa jämfört med unga yrkesarbetande.

Orsaken till arbetslöshet kan se olika ut. En del diskrimineras, andra saknar kontaktnät medan många väljs bort för att de saknar den kompetens som krävs. Trots att det råder brist inom tre av fyra yrken är mer än 300 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket vittnar om den missmatchning som finns på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna med kort utbildning har fördubblats på tio år och andelen personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden, så som personer utan gymnasieutbildning, funktionsnedsatta, personer över 55 år och utomeuropeiskt födda, väntas i år uppgå till hela 80 procent av de inskrivna arbetslösa. Det här är personer som löper större risk för att hamna i långtidsarbetslöshet.

LÄS MER: Debatt: Våra kroppar är ingen förbrukningsvara med bäst-före datum

En del skulle nog hävda att arbetslösa saknar tillräckliga ekonomiska incitament för att arbeta, att det helt enkelt inte lönar sig att ta ett arbete. Faktum är att endast 37 procent av de arbetslösa förra året uppbar a-kassa och den siffran har sjunkit kraftigt jämfört med för tio år sedan då den låg på 64 procent. Dock ledde tidigare bristfälliga a-kasseregler till att många arbetslösa tvingats säga upp sig från sin deltids- eller timanställning då det inte lönat sig att arbeta. Men sedan maj förra året har reglerna förbättrats genom avskaffandet av den tidigare 75-dagarsregeln, som ersatts av möjligheten att vara deltidsarbetslös i upp till 60 veckor.

I mitt arbete möter jag människor som inget hellre vill än att få ett arbete. Självklart har jag mött personer som inte vill och som utnyttjar systemet, men dessa utgör en bråkdel. För de allra flesta väljer inte arbetslöshet – de allra flesta vill vara en del av samhällsgemenskapen och kunna känna sig behövda. Detta tåls att tänka på innan man dömer arbetslösa för att inte anstränga sig tillräckligt.

Johan Berg, arbetsförmedlare

Om debattören

Namn: Johan Berg
Gör: Arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör
Bor: Örebro

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset