De som förlorar mest på bristen på resurser i lokalpolitik och kommunalförvaltning är barn och unga – som själva har väldigt lite att säga till om sin situation, menar dagens debattör Sara Damber.
De som förlorar mest på bristen på resurser i lokalpolitik och kommunalförvaltning är barn och unga – som själva har väldigt lite att säga till om sin situation, menar dagens debattör Sara Damber.

Samtidigt som lokalpolitik och demokrati har stora utmaningar, bär den också på lösningarna. Det är i arbetet närmast barn och unga som det finns störst möjlighet att skapa ett demokratiskt system för framtiden, skriver dagens debattör.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Studier visar hur ungas samhällsengagemang ökar samtidigt som förtroendet för de politiska systemen sjunker. Unga är mer cyniska om demokrati som styrelseskick än föregående generationer, och de är mindre hoppfulla om möjligheten att påverka systemet.

I vårt demokratiska system finns ett inbyggt demokratiskt underskott för alla medborgare under 18 år, eftersom de saknar rösträtt. Pensionärer har mer att säga till om kring skolpolitiken än eleverna som går i skolan, och det är hög tid att börja se unga som en viktig resurs i frågor som rör dem själva. Demokratin måste anpassas och förnyas för en ny generation och nya beteenden.

I 20 år har jag arbetat för barns rättigheter – först som grundare till Friends, därefter på Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, inom näringslivet där jag grundade Reach for Change tillsammans med Kinnevik – och nu senast som ledare för en utbildningsförvaltning i en av Sveriges 290 kommuner.

LÄS MER: Debatt: Klumpa inte ihop äldre till ett köttberg – de är också människor

I mars i år valde jag att lämna mitt kommunala uppdrag, efter en situation som blev ohållbar. Jag fick själv uppleva och bli vittne till de utmaningar lokalpolitik och kommunal förvaltning lever med – och de allvarliga konsekvenser det får för barns och ungas inflytande i, och förtroende för, demokrati. Brist på tid, beredning, kompetens, mandat – med tjänstemän som kämpar, fritidspolitiker som gör så gott de kan och en underfinansierad lokalpress – och de som drabbas först och hårdast är de som inte har en egen politisk röst: barn och unga.

Signalerna om vikande förtroende för demokratin är allvarliga. Lika viktigt som det är att titta på de högerpopulistiska rörelsernas framgångar runt om i världen, och deras inverkan på demokratin, är det att förstå hur unga i Sverige har det i dag. En lavinartad ökning av psykisk ohälsa, barn som växer upp i social utsatthet och som får sämre hälsa, sämre utbildning och sämre livskvalitet än sina jämnåriga. Assistans till barn med funktionsvariationer dras ned, och för barn i asylprocessen är livet oförutsägbart.  Barnkonventionen blir lag 2020 men gapet mellan teori och praktik är för stort.

Det är bråttom, men det är inte försent. För samtidigt som lokalpolitik och demokrati har stora utmaningar, bär den också på lösningarna. Det är i arbetet närmast barn och unga, alltså i kommunerna, som det finns störst möjlighet att skapa ett demokratiskt system för framtiden.

Det är därför jag har initierat #Youth2020, som i torsdags inleddes tillsammans med 100 unga och vuxna demokratiaktivister och barnrättskämpar. På olika sätt och med olika erfarenheter använder vi nu barnperspektivet för att skapa en demokrati för framtiden. På fredag lämnar vi en lista med förslag till regeringen, och vi har skapat en fond för att säkerställa det fortsatta arbetet.

LÄS MER: Debatt: Kolla inte snett på oss med självskadeärr i sommar

I september är det val i Sverige. Oavsett utgång behöver vi utveckla arbetsformer för politik och demokrati som möter unga. Så vilka är partiernas svar på hur vi ska vända utvecklingen och framtidssäkra demokratin?

Sara Damber, initiativtagare till #Youth2020

Om debattören

Namn: Sara Damber.
Ålder: 42 år.
Sysselsättning: Initiativtagare till #Youth2020, grundare av Friends och Reach For Change.

Så gör du för att debattera i Metro

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset