Tidigare har kultur för, av och med barn och unga prioriterats i budgetsammanhang men nu riskeras även det att minska, skriver Eric Sjöström på El Sistema.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den viktigaste riktade kommunala kulturinsatsen för barn och unga är utan tvekan den kommunala kulturskolan. Över hela Sverige går ett par hundratusen varje vecka i musikundervisning i kulturskolan. Många står dessutom i kö och får inte plats – intresset att få lära sig är stort. Kulturskolans betydelse för möjligheten att få spela ett instrument och sjunga under ledning av inspirerande pedagoger kan inte överskattas. Se bara hur många internationellt verksamma svenska artister som vittnar om kulturskolans betydelse för dem.

LÄS MER: Debatt: Vi i förskolan kan inte längre låtsas att vi garanterar barnens säkerhet

Men forskning visar att kulturskolan inte når ut till alla barn. En studie gjord hösten 2018 vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, visar att den typiska svenska kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade och kulturvana föräldrar. Och samtidigt: i Sverige är var femte invånare utrikes född. Där är El Sistema-undervisningen i kulturskolan ett exempel på satsningar som gör avgörande skillnad genom att med riktade insatser tillgängliggöra musiken för alla och inte bara för några. 

Intresset för de olika konstarterna riskerar att sjunka i framtiden när barn och unga blir mindre kulturvana.

Samtidigt som många talar sig varma för musik och kultur så står kulturutbudet över hela landet under hot. Runtom i Sverige får kulturen nu minskade budgetanslag. Tidigare har kultur för, av och med barn och unga prioriterats i budgetsammanhang men nu riskeras även det att minska. Det betyder också att intresset för de olika konstarterna riskerar att sjunka i framtiden när barn och unga blir mindre kulturvana och inte med självklarhet tar till sig vårt gemensamma kulturarv.

LÄS MER: Debatt: Musikindustrins maktmän måste flytta på sig

För att motverka en dyster utveckling för intresset och engagemanget i kultur behöver fyra parter samverka: politiker, chefer inom kultursektorn, skolor och föräldrar.

Våra politiker är ansvariga för hur de väljer att fördela och besluta om offentligstödda insatser. Chefer inom kultursektorns ansvar är att se till att alla barn och unga kan känna igen sig i utbudet och upplever det som angeläget. Dagens samhälle måste speglas av våra institutioner. Skolornas ansvar är att tillgängliggöra kulturen för alla och på lika villkor. Genom samtal och diskussioner innan och efter en konstupplevelse får alla barn och unga öva sig i att reflektera, även de utan kulturvana föräldrar.

Våra politiker är ansvariga för hur de väljer att fördela och besluta om offentligstödda insatser.

Slutligen – och kanske den mest avgörande inverkan för vilken relation ett barn har till böcker, konst, musik och teater har förstås de föräldrar och andra vuxna som omger ett barn under uppväxten. Forskning visar gång på gång hur viktigt det är att börja med kultur tidigt.

När vi nu kan se minskade kulturbudgetar i kommuner, regioner och stat, är det av största vikt att även i fortsättningen rikta insatser för att nå barn och unga. Det är där det börjar, men också slutar om så inte sker.

Eric Sjöström,
Styrelseordförande, Stiftelsen El Sistema Sverige

Om debattören:

El Sistema är en världsomfattande musikalisk och social rörelse som bara i Sverige engagerar 10 000 barn i ett 40-tal kommunala kulturskolor.

Så gör du för att debattera i Metro

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset