Genom att ta kontakt med polisen ska man få hjälp att ta hand om sprängmedel, handgranater och liknande, skriver tidigare justitieminister Beatrice Ask (m).
Genom att ta kontakt med polisen ska man få hjälp att ta hand om sprängmedel, handgranater och liknande, skriver tidigare justitieminister Beatrice Ask (m).

Människor med illegala explosiva varor ska kunna bli av med dem utan att straffas, skriver tidigare justitieminister Beatrice Ask (M).

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Nyligen avslutades den senaste vapenamnestin som pågått mellan 1 februari och 30 april. Nära 10 000 vapen har lämnats in. Det är färre än vid den förra vapenamnestin, men 10 000 vapen är likväl ett ansenligt resultat. Den slutliga statistiken kommer i dagarna, men det är känt att polisen fått in en del handeldvapen och fler automatvapen än tidigare, vilket är bra.

Explosiva föremål som sprängmedel och handgranter har inte omfattats av amnestin, men har ändå lämnats in vid några tillfällen runt om i landet och därmed orsakat säkerhetspådrag. Det visar att dagens ärende som handlar om en amnesti för just explosiva vapen behövs. Riksdagen har också till regeringen tillkännagett att vi vill se en sådan.

LÄS MER: Debatt: Jag spyr på begreppet ”naturlig skönhet”
Antalet explosioner där handgranater varit inblandade har ökat kraftigt de senaste åren. År 2014 rapporterades åtta attacker där handgranater använts. År 2016 hade det ökat till 52. Även förra året uppmärksammades att handgranater blivit allt vanligare, exempelvis var det en handgranat som detonerade vid polishuset i Uppsala i slutet av november förra året.

Det tål att påpekas att handgranater är relativt lätta att köpa och väldigt farliga. Den mest förekommande handgranaten som påträffats i Sverige lär vara M75, som tillverkades i forna Jugoslavien. Granaten håller omkring 3000 små stålkulor. Granaten har ett riskavstånd på 300 meter – enskilda splitter kan färdas sträckan om det inte finns träd eller annat som kan fånga upp bitarna.

LÄS MER: Debatt: Inte skolans fel att unga mår dåligt – föräldrarna måste ta ansvar

Inom ett avstånd på upp till tio meter från detonationen är det direkt dödande att befinna sig. När dessa kommer i händerna på kriminella nätverk är risken uppenbar att allmänheten utsätts för risker.

Det har vidtagits en del åtgärder för att möta problemet. I slutet av förra året fick Tullverket befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Ändringarna innebär även att straffbestämmelser och bestämmelser om hur Tullverket kan arbeta mot sådan kriminalitet förbättrats. Dessutom innebär ändringarna att Tullverket ges möjlighet att vägra lämna ut och att att man kan förverka explosiva varor.

Sedan den 1 januari 2018 har brott mot tillståndsplikt för explosiva varor skärpts så att innehavet av handgranater i princip går att jämställa med vapeninnehav. Det var helt nödvändigt.

Den amnesti som nu föreslås syftar till att ge möjligheter för personer som har illegala explosiva varor att bli av med dem utan att straffas. Genom att ta kontakt med polisen ska man i höst få anvisningar och hjälp att ta hand om sprängmedel, handgranater och liknande. Det ligger i sakens natur att omhändertagandet måste bli något annorlunda än för vapen.

Den grova brottsligheten måste bekämpas och tryggheten för människor förbättras. Därför är arbetet mot illegala vapen och illegala explosiva varor viktigt. Det vore naivt att tro att ett enstaka beslut löser alla problem, men som ett led i ett målmedvetet arbete är en amnesti för explosiva varor viktigt.

Beatrice Ask, tidigare justitieminister (M)

Om debattören

  • Moderaternas talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor.
  • Justitieminister 2006-2014.
  • Skolminister 1991-1994.

Så här gör du för att debattera i Metro:

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset