"Som svensk muslim har jag och de jag känner levt relativt fria och trygga liv i Sverige, vårt hemland. På senare tid har vi dock blivit mer misstänkliggjorda av det samhälle som vi anser oss tillhöra", skriver Karim Ben Daher.
"Som svensk muslim har jag och de jag känner levt relativt fria och trygga liv i Sverige, vårt hemland. På senare tid har vi dock blivit mer misstänkliggjorda av det samhälle som vi anser oss tillhöra", skriver Karim Ben Daher.

För en person som lever ett laglydigt liv, bekämpar extremism i sin vardag och ser Sverige som sitt hem och en rättsstat är det väldigt allvarligt att få budskapet av det demokratiska samhällets beskyddare att man upplevs som ett hot när inte en enda misstanke kan redogöras, skriver Karim Ben Daher.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

År 2010 fanns enligt Säpo runt 200 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Några månader efter terrordådet på Drottninggatan var det nu frågan om cirka 2000 personer som bedömdes vara inom denna kategori och som kan tänka sig att använda våld när de kämpar för sina åsikter. Är det frågan om en tusenprocentig ökning eller har man breddat definitionen för vem som bedöms vara våldsbejakande?

LÄS MER: Expert om fördomar om islam: Folk är ganska faktaresistenta

Som praktiserande muslim, som umgås med andra praktiserande muslimer, märker jag att det tyvärr verkar handla om det sistnämnda. Som svensk muslim har jag och de jag känner levt relativt fria och trygga liv i Sverige, vårt hemland. Man har i det stora hela känt sig som vilken medborgare som helst även om viss marginalisering ständigt förekommit. På senare tid har vi dock blivit mer misstänkliggjorda av det samhälle som vi anser oss tillhöra. Vi talar då inte om personer som sympatiserar med våldsbejakande grupperingar eller ens är i närheten, utan om personer som många gånger står på frontlinjen till att bekämpa dessa grupperingar genom kunskap och gräsrotsarbete. Det är bland dessa individer och bland muslimer rent generellt som det börjar breda ut sig en oro och misstänksamhet mot myndigheter och samhället i stort. Betraktas vi som grupp som ett hot?

LÄS MER: Roland Poirier Martinsson: Vanliga muslimer har inget att stå till svars för

Dessa funderingar kommer inte från ett vakuum, utan både jag själv och människor runt omkring mig har upplevt konkreta situationer där vi känner oss misstänkliggjorda. I SVT:s Veckans brott säger SÄPO:s chef Anders Thornberg att de följer de 2000 personerna och använder sig av andra myndigheter som hjälp. Han nämner att de följer den stora miljön för att hitta de som ska prioriteras och säger sedan att ”Det ska vara tufft att vara terrorist i Sverige”. Detta är givetvis väldigt bra i sig. Men vad sägs om att man är tuff mot de faktiska terroristerna och lät vanliga medborgare vara ifred? I de situationer som jag och mina vänner upplevt oss misstänkliggjorda så har det inte handlat om personer i ”extremistmiljöer” eller personer som ens blivit delgivna någon som helst misstanke – utan enbart av den enkla anledningen att vi är praktiserande muslimer, besöker moskéer och/eller har ett ideellt engagemang i civilsamhället.

För en person som lever ett laglydigt liv, bekämpar extremism i sin vardag och ser Sverige som sitt hem och en rättsstat är det väldigt allvarligt att få budskapet av det demokratiska samhällets beskyddare (i form av bland annat säkerhetspolis) att man upplevs som ett hot när inte en enda misstanke kan redogöras. Ett sådant beteende från samhällsinstitutioner riskerar att skapa en grogrund för ett utanförskap vari radikalisering kan ta form. Det är då ytterst viktigt att betydelsefulla funktioner i samhället, likt SÄPO, är tydliga mot vilka de arbetar: våldsbejakande extremister/terrorister. Och vilka de har till uppgift att beskydda: laglydiga medborgare som utövar grundlagsskyddade rättigheter.

Karim Ben Daher 

Om debattören

Ålder: 29 år.
Gör: Socialpedagog och biståndsarbetare, studerande på MSB.

Så gör du för att debattera i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset