I detta ögonblick är det 55 000-60 000 barn och unga som plågas på olika platser i sin skola, skriver Christer Olsson.
I detta ögonblick är det 55 000-60 000 barn och unga som plågas på olika platser i sin skola, skriver Christer Olsson.

Jag är grundligt trött på antimobbningsorganisationen Friends vilseledande uppgifter. I mobbningsstatistiken har de dessvärre, efter 20 års arbete, inte satt något som helst avtryck, skriver Christer Olsson.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

I ett par år har jag återkommande i olika media riktat skarp kritik mot antimobbningsorganisationen Friends, därför att de i sin marknadsföring har hävdat det föråldrade påståendet: I skolor som arbetar med Friendsprogrammet minskar mobbningen med i snitt 24 procent efter ett år. Ett påstående som har använts exempelvis i massutskickade reklamfoldrar när de vill övertyga människor att skänka pengar till sin verksamhet.

Jag tycker att det är djupt oärligt eftersom uppgiften är hämtad från en enkätundersökning gjord läsåret 2012/13 med 9000 elever på 40 skolor. På 27 av skolorna minskade antalet kränkta elever, medan kränkningarna ökade på 13 skolor.

LÄS MER: Debatt: Orosanmälningar är inte lösningen för utsatta familjer

Nu har polletten äntligen trillat ned. Jag har med tillfredsställelse noterat att organisationen har upphört med att använda denna falska reklam för sin verksamhet.

Döm om min förvåning när Friends ändå inte har lärt sin sannings läxa. I utvärderingen av 2017 års arbete använder organisationen en ”kundnöjdhetsundersökning”som enligt mig saknar både vetenskaplig evidens och empirisk grund, när de lyfter fram framgång i sitt antimobbningsarbete.

Friends skriver:”I de skolor som vi samarbetar med i Friendsprogrammet anser 78 procent att det inneburit minskat antal kränkningar på skolan.” Det allvarliga är att organisationen har lagt ut ovanstående uttalande på nätet som en absolut sanning under rubriken: ”Går det att stoppa mobbning”.

Redan i årsredovisningen för 2012 ansåg exakt 78 procent (slumpen?) med samma ”Kundnöjdhetsundersökning”, att Friends arbete hade lett till minskat antal kränkningar på skolan. Jag är grundligt trött på antimobbningsorganisationens vilseledande uppgifter, som de dessutom ger sken av, att bygga på vetenskaplig evidens och empirisk grund.

Skall jag tro på att antimobbningsorganisationens Friends arbete har någon som helst praktisk betydelse för mobbade barn och ungdomar i Sverige, så behöver jag läsa konkreta berättelser hämtade ifrån verkligheten, som visar att deras insatser gjort skillnad.

I detta ögonblick är det 55 000-60 000 barn och unga som plågas på olika platser i sin skola, på väg dit och hem därifrån och via sociala medier. Det finns också mobbade elever, som nu efter jullovet har stannat hemma och inte går till skolan, för att där möta sina plågoandar. Det ser jag personligen som ett hälsotecken, att vägra gå till en skola, där det finns elever med ”rovdjursliknande” beteende och okunnig – i varje fall praktiskt handlingsförlamad – personal. Förmodligen har vissa av dessa plågade elever under lovet träffats av vidriga och förnedrande elektroniska giftpilar.

LÄS MER: Debatt: Vi homosexuella män glider på ekonomisk räkmacka

Skall jag tro på att antimobbningsorganisationens Friends arbete har någon som helst praktisk betydelse för mobbade barn och ungdomar i Sverige, så behöver jag läsa konkreta berättelser hämtade ifrån verkligheten, som visar att deras insatser gjort skillnad. I mobbningsstatistiken har Friends dessvärre, med allt sitt arbete under mer än 20 år, inte satt något som helst avtryck. Det är lika många mobbade elever idag, som när Friends bildades 1997.

Christer Olsson

Om skribenten:

Christer Olsson är leg. psykolog, som under decennier har arbetat med mobbningsfrågor, främst inom skolans värld. Författare bland annat till boken: ”Verktyg mot mobbning och kränkning.”

Så gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Mobbning Skola