Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel val till följd av bristande eller otydlig information, skriver representanter för lärarnas riksförbund och Sveriges elevråd.
Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel val till följd av bristande eller otydlig information, skriver representanter för lärarnas riksförbund och Sveriges elevråd.

Arenorna för information är många och gedigna - men insatserna kommer alldeles för sent, skriver representanter för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Sveriges elevråd - SVEA.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det är snart dags för gymnasieval för landets många niondeklassare. Just nu bombarderas elever med information inför ett val som för de flesta av dem blir det mest betydelsefulla val de hittills har gjort i sitt liv. Informationen kommer via gymnasiemässor, öppet hus på skolor, broschyrer och kataloger. Arenorna för information är många och gedigna – men insatserna kommer alldeles för sent.

LÄS MER: Debatt: Digitalt arbetsliv behöver regler för att inte öka stressen

Möjligheten att välja sin gymnasieutbildning är en självklarhet i det svenska skolsystemet och något som uppskattas av de flesta elever. Dessvärre är möjligheten begränsad då studie- och yrkesvägledningen brister i många avseenden. Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel val till följd av bristande eller otydlig information. Inför gymnasievalet arrangeras stora gymnasiemässor där skolorna försöker marknadsföra sig själva, det skickas ut foldrar med information och det arrangeras öppna hus där elever i årskurs nio bjuds in för att få en bild av utbildningarna. Eleverna får processa stora mängder information om allt från profilinriktningar och gymnasieprogram till datormodeller, lunchmenyer och gemenskap. Information som blir till en svårframkomlig djungel där elever ofta lämnas ensamma.

Eleverna får processa stora mängder information om allt från profilinriktningar och gymnasieprogram till datormodeller, lunchmenyer och gemenskap.

I detta har studie- och yrkesvägledaren en otroligt viktig roll. Professionell och utbildad personal är en ovärderlig förutsättning för elever att se sina möjligheter och fatta välinformerade beslut. Vi ser att vägledningen måste starta tidigt i grundskolan för att upplysa eleverna och utmana tankemönster så att det är inte är föräldrarnas utbildningsbakgrund som avgör valet. Elever måste också kunna lita på att den person som ska finnas som stöd i det kanske hittills viktigaste valet i ens liv är en person som har rätt utbildning.

LÄS MER: Debatt: Minska stress i skolan genom att ändra bilden av matte

Vi ser dock att studie- och yrkesvägledare idag har dåliga förutsättningar att göra sitt jobb. De ansvarar för alldeles för många elever, får träffa dem alldeles för sent, deras kompetens erkänns inte och har i övrigt dåliga arbetsvillkor. Detta gör skolan till en oattraktiv arbetsplats och uppdraget i princip omöjligt att genomföra på en nivå så att elever kan göra ett informerat gymnasieval.

Professionell och utbildad personal är en ovärderlig förutsättning för elever att se sina möjligheter och fatta välinformerade beslut.

Även om vi nu befinner oss i ett politiskt vakuum har den kommande regeringen ett viktigt ansvar gentemot både eleverna som står inför sina gymnasieval och skolornas studie- och yrkesvägledare. Vi vill se att:

  1. Det införs legitimation för studie- och yrkesvägledare.
  2. Alla elever har lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledare per läsår från och med åk 4.
  3. Ett maxtak för antal elever per studie- och yrkesvägledare införs.

Gymnasievalet är inte ett val som ska grundas i vad kompisar väljer, föräldrars ambitioner eller vilken skola som har mest pengar att lägga på reklam. Möjligheten att göra ett informerat gymnasieval ska inte vara ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla elever.

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Om debattören

Sveriges elevråd – SVEA 

  • Organiserar elevråd på högstadiet och gymnasiet 

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening 

  • Är en studerandefacklig organisation för blivande lärare och studie- och yrkesvägledare. 
  • Föreningen har över 20 000 medlemmar.

Så här gör du för att debattera i Metro:

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Skola Gymnasiet